Wikipedia:Neutrale standpunt-riglyne: Verskil tussen weergawes

'n Algemene manier om vooroordeel in te voer is deur die eensydige keuse van inligting. Inligting kan aangehaal word om een standpunt te ondersteun, terwyl sommige belangrike inligting wat dit teenstaan uitgelaat of selfs verwyder word. Op hierdie manier word die volle omvang van standpunte oor 'n onderwerp nie regverdig weerspieël word nie of versteek word terwyl daar nog steeds aan die [[wikipedia:verifieerbaarheid|bevestigbaarheidsvereistes]] voldoen word. Onthou dat '''verifieerbaarheid''' slegs ''een'' van Wikipedia se beleidstellings is rondom die bou van artikels. Die ander twee is '''Neutrale Standpunt''' en '''Geen oorspronklike navorsing'''. Daar moet aan al drie hierdie vereistes voldoen word alvorens 'n artikel beskou kan word as sou dit voldoen aan die vereistes.
 
'n Paar voorbeelde van maniere waarop skrywers onwetend of doelbewus 'n onderwerp op 'n onbillike manier kan aanbied:
 
*''Bevooroordeelde of selektiewe verteenwoordiging van bronne, bv:''
<!--moet nog vertaal word
** Om te verduidelik waarom bewyse 'n sekere standpunt ondersteun, maar dan bewyse wat alternatiewe standpunte ondersteun weg te laat.
** Om een mening verhewe bo ander te laat voorkom deur die weglaat van sterk punte met verwysings ter ondersteuning daarvan. Deur 'n standpunt slegs met swakker argumente ter ondersteuning van alternatiewe standpunte te vergelyk. ([[strooiman]] redenasie)
** Deur nie 'n standpunt toe te laat om dit self te laat geld nie of om dit in woorde te stel wat die teenstanders daarvan sou gebruik.
* ''Deur te skryf asof een gegewe sienswyse die "regte" een is en voor te gee dat ander sienswyses min gewig dra''
** Die weglaat van beduinde verwysbare inligting wat 'n minderheidsargument ondersteun, met die argument dat dit waarop aanspraak gemaak word nie geloofwaardig is nie.
** Die ignoreer of weglaat van beduinde sienswyses, navorsing of inligting van betekenisvolle bronne wat gewoonlik as geloofwaardig en bevestigbaar beskou kan word in Wikipedia terme.
** Die versteek van relevante inligting oor bronne of die erkenning wat sodanige bronne geniet wat benodig word om standpunte op 'n regverdige grondslag te beoordeel.
 
Dus is bevestigbaarheid (verifieerbaarheid), behoorlike aanhalings en neutrale bewoording ''nodig maar nie voldoende'' om 'n Neutrale Standpunt te verseker nie. Dit is belangrik dat die verskeie standpunte aangaande die onderwerp en die onderwerp in sy geheel op 'n gebalanseerde manier aangebied word en dat elkeen opgesom word ''soos die voorstanders van daardie standpunt dit sou doen tot die beste van hulle vermoë''.
Some examples of how editors may unwittingly or deliberately present a subject in an unfair way:
 
<!--moet nog vertaal word
* ''Biased or selective representation of sources, eg:''
** Explaining why evidence supports one view, but omitting such explanation in support of alternative views.
** Making one opinion look superior by omitting strong and citable points against it, comparing it instead with low quality arguments for other POVs ([[strawman]] tactics).
** Not allowing one view to "speak for itself", or refactoring its "world-view" into the words of its detractors.
* ''Editing as if one given opinion is "right" and therefore other opinions have little substance'':
** Entirely omitting significant citable information in support of a minority view, with the argument that it is claimed to be not credible.
** Ignoring or deleting significant views, research or information from notable sources that would usually be considered credible and verifiable in Wikipedia terms (this could be done on spurious grounds).
** Concealing relevant information about sources or sources' credentials that is needed to fairly judge their value.
 
Thus, verifiability, proper citation and neutral phrasing are ''necessary but not sufficient'' to ensure NPOV. It is important that the various views and the subject as a whole are presented in a balanced manner and that each is summarized ''as if by its proponents to their best ability''.
 
=== Expertise ===
8 945

wysigings