Verskil tussen weergawes van "Joachim Nikolaus von Dessin"

k
Oor presies wanneer Von Dessin tot boekhouer bevorder is in die V.O.C., heers daar geen eenstemmigheid nie: een voer 1733 aan,<ref name="Immelman1968.19" /> maar dit blyk eerder 1735 is die juiste jaartal.<ref name="Wendland1965.64" /><ref name="Spohr.1968.147" /><ref name="Bax1970.7" /><ref name="TanapC99.2.16" /> In die kladnotule van 21 Junie 1735 staan daar: "Dessein tot boekhouder à ƒ30 gevordert."<ref>[http://databases.tanap.net/cgh/main.cfm?artikelid=23022 Resolutions of the Council of Policy of Cape of Good Hope Cape Town Archives Repository, South Africa Reference code: C. 98, pp. 74-78.]</ref>
 
Na meer as 10 jaar ná sy aankoms beklee hy die belangrike pos van Sekretaris van die Weeskamer,<ref name="Tyrrel-Glynn" /><ref name="Coetzee1968.409">Coetzee, P.C. 1968. Die Afrikaner en die Biblioteek. In: Pienaar, P. de V. (red.). ''Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner''. Kaapstad: Nasionale Boekhandel Bpk. p. 409</ref><ref name="TanapC99.2.16" /><ref name="Bostoen.1996." /><ref name="Wendland1965.64" /><ref name="Mortiz.1935" /><ref name="Mullen.1976.80">Mullen, S.J. 1976. J.N. von Dessin and the Dessinian Collection. ''Lantern'' (Junie-uitgawe) XXV(4):80</ref><ref name="Spohr.1968.147" /> teen nog 30 gulden per maand.<ref name="Mortiz.1935" /><ref name="Spohr.1968.147" /> Op 24 Desember 1737 het Von Dessin die eed afgelê.<ref>[http://databases.tanap.net/cgh/main.cfm?artikelid=23112 Resolutions of the Council of Policy of Cape of Good Hope Cape Town Archives Repository, South Africa Reference code: C. 105, pp. 21-26.]</ref> Vergeleke met die karige soldy waarmee hy begin het en vir twee jaar (108 gulden per jaar) sedert sy aankoms moes tevrede wees, is sy salaris as beampte heel skaflik. As assistent styg sy inkomste vanaf 240 gulden per jaar geleidelik tot op 360 gulden per jaar.<ref name="Spohr.1968.147" /> In 1743/1744 is hy, met behoud van hierdie pos, deur die Kommissaris baron G.W. van Imhoff bevorder tot onderkoopman<ref name="TanapC99.2.16" /><ref name="Bax1970.7" /><ref name="Wendland1965.64" /><ref name="Bostoen.1996." /> teen 40 gulden per maand, dus 480 gulden per jaar.<ref name="Immelman1968.19" /><ref name="Spohr.1968.147" /><ref>[http://databases.tanap.net/cgh/main.cfm?artikelid=23376 Resolutions of the Council of Policy of Cape of Good Hope Cape Town Archives Repository, South Africa Reference code: C. 123, pp. 94-138]</ref> Daar is egter sedert 1740 reeds aansoek gedoen om bevordering tot hierdie posisie.<ref>[http://databases.tanap.net/cgh/main.cfm?artikelid=23189 Resolutions of the Council of Policy of Cape of Good Hope Cape Town Archives Repository, South Africa Reference code: C. 113, pp. 94-103.]</ref> Toe die goewerneurgeneraal Gustaaf Willem van Imhoff in Februarie 1743 by die Kaap aandoen, het Von Dessin sy kans waargeneem om bevordering te vra tot die rang "onderkoopman", met behoud van die ander pos, wat die volgende jaar ook toegestaan is.<ref name="Mortiz.1935" /> Die rang self was eintlik onbelangrik, en daar was geen beperkte hoeveel mense wat hierdie rang mag hê nie, maar dit is vir verdienstelikheid beloon.<ref name="Spohr.1968.147" /><ref name="Wendland1965.64" />
 
Von Dessin het egter nie alleen kantoorwerk gedoen nie. Hy het hom ook in die handel begewe, soos die baie ander koloniste. Sy huis is beskikbaar gestel vir inwoning of huisvesting aan skeepsoffisiere en reisigers, wat tot maande kon vertoef (en hy het handelskorrespondente met wie hy goed bevriend was gevra om 'n goeie woordjie vir hom te doen onder hul kennisse). Loonorders van Kompanjiesdienare kon teen 'n vaste wisselkoers aan die Kaap opgekoop word en in Nederland teen 'n hoër koers ingekasseer word, wat 'n wins gelewer het.<ref name="Immelman1968.20" />
13 840

wysigings