Verskil tussen weergawes van "Hepburn-stelsel"

10 856 grepe bygevoeg ,  13 jaar gelede
(Interwikiskakels)
 
Die oorspronklike en hersiene weergawes van die Hepburn-stelsel is steeds die mees algemene metode vir die transkripsie van Japannees in westerse tale. Die stelsel is op [[Engels]]e fonologie gegrond maar word ook net so in [[Duits]], [[Frans]] en [[Nederlands]] gebruik.
 
==Hepburn romaniseringkaarte==
===Vir hiragana===
{| border="0" cellspacing="2px" cellpadding="2px" width="100%"
 
|-bgcolor="#BECFEB" valign="top" align="center"
!あ ''a''!!い ''i''!!う ''u''!!え ''e''!!お ''o''
!bgcolor="#D4D4D4"|(''ya'')!!bgcolor="#D4D4D4"|(''yu'')!!bgcolor="#D4D4D4"|(''yo'')
 
|-
|colspan="8"|
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|か ''ka''||き ''ki''||く ''ku''||け ''ke''||こ ''ko''
|bgcolor="#F3F5DE"|きゃ ''kya''
|bgcolor="#F3F5DE"|きゅ ''kyu''
|bgcolor="#F3F5DE"|きょ ''kyo''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|さ ''sa''||し ''shi''||す ''su''||せ ''se''||そ ''so''
|bgcolor="#F3F5DE"|しゃ ''sha''
|bgcolor="#F3F5DE"|しゅ ''shu''
|bgcolor="#F3F5DE"|しょ ''sho''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|た ''ta''||ち ''chi''||つ ''tsu''||て ''te''||と ''to''
|bgcolor="#F3F5DE"|ちゃ ''cha''
|bgcolor="#F3F5DE"|ちゅ ''chu''
|bgcolor="#F3F5DE"|ちょ ''cho''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|な ''na''||に ''ni''||ぬ ''nu''||ね ''ne''||の ''no''
|bgcolor="#F3F5DE"|にゃ ''nya''
|bgcolor="#F3F5DE"|にゅ ''nyu''
|bgcolor="#F3F5DE"|にょ ''nyo''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|は ''ha''||ひ ''hi''||ふ ''fu''||へ ''he''||ほ ''ho''
|bgcolor="#F3F5DE"|ひゃ ''hya''
|bgcolor="#F3F5DE"|ひゅ ''hyu''
|bgcolor="#F3F5DE"|ひょ ''hyo''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|ま ''ma''||み ''mi''||む ''mu''||め ''me''||も ''mo''
|bgcolor="#F3F5DE"|みゃ ''mya''
|bgcolor="#F3F5DE"|みゅ ''myu''
|bgcolor="#F3F5DE"|みょ ''myo''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|や ''ya''||bgcolor="#E9E9E9"| ||ゆ ''yu''||bgcolor="#E9E9E9"| ||よ ''yo''
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="3"|
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|ら ''ra''||り ''ri''||る ''ru''||れ ''re''||ろ ''ro''
|bgcolor="#F3F5DE"|りゃ ''rya''
|bgcolor="#F3F5DE"|りゅ ''ryu''
|bgcolor="#F3F5DE"|りょ ''ryo''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|わ&nbsp;''wa''||<font color="red">ゐ&nbsp;''wi''</font>†||bgcolor="#E9E9E9"| ||<font color="red">ゑ&nbsp;''we''</font>†||<font color="blue">を&nbsp;''wo''</font>‡
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="3"|
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="4"| ||ん ''n''
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="3"|
 
|-
|colspan="8"|
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|が ''ga''||ぎ ''gi''||ぐ ''gu''||げ ''ge''||ご ''go''
|bgcolor="#F3F5DE"|ぎゃ ''gya''
|bgcolor="#F3F5DE"|ぎゅ ''gyu''
|bgcolor="#F3F5DE"|ぎょ ''gyo''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|ざ ''za''||じ ''ji''||ず ''zu''||ぜ ''ze''||ぞ ''zo''
|bgcolor="#F3F5DE"|じゃ ''ja''
|bgcolor="#F3F5DE"|じゅ ''ju''
|bgcolor="#F3F5DE"|じょ ''jo''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|だ ''da''||ぢ ''(ji)''||づ ''(zu)''||で ''de''||ど ''do''
|bgcolor="#F3F5DE"|ぢゃ ''(ja)''
|bgcolor="#F3F5DE"|ぢゅ ''(ju)''
|bgcolor="#F3F5DE"|ぢょ ''(jo)''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|ば ''ba''||び ''bi''||ぶ ''bu''||べ ''be''||ぼ ''bo''
|bgcolor="#F3F5DE"|びゃ ''bya''
|bgcolor="#F3F5DE"|びゅ ''byu''
|bgcolor="#F3F5DE"|びょ ''byo''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|ぱ ''pa''||ぴ ''pi''||ぷ ''pu''||ぺ ''pe''||ぽ ''po''
|bgcolor="#F3F5DE"|ぴゃ ''pya''
|bgcolor="#F3F5DE"|ぴゅ ''pyu''
|bgcolor="#F3F5DE"|ぴょ ''pyo''
|}
 
===Vir standaard katakana===
{| border="0" cellspacing="2px" cellpadding="2px" width="100%"
 
|-bgcolor="#BECFEB" valign="top" align="center"
|ア&nbsp;'''''a'''''||イ&nbsp;'''''i'''''||ウ&nbsp;'''''u'''''||エ&nbsp;'''''e'''''||オ&nbsp;'''''o'''''
|bgcolor="#D4D4D4"|'''(''ya'')'''
|bgcolor="#D4D4D4"|'''(''yu'')'''
|bgcolor="#D4D4D4"|'''(''yo'')'''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|カ&nbsp;'''''ka'''''||キ&nbsp;'''''ki'''''||ク&nbsp;'''''ku'''''||ケ&nbsp;'''''ke'''''||コ&nbsp;'''''ko'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|キャ&nbsp;'''''kya'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|キュ&nbsp;'''''kyu'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|キョ&nbsp;'''''kyo'''''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|サ&nbsp;'''''sa'''''||シ&nbsp;'''''shi'''''||ス&nbsp;'''''su'''''||セ&nbsp;'''''se'''''||ソ&nbsp;'''''so'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|シャ&nbsp;'''''sha'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|シュ&nbsp;'''''shu'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ショ&nbsp;'''''sho'''''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|タ&nbsp;'''''ta'''''||チ&nbsp;'''''chi'''''||ツ&nbsp;'''''tsu'''''||テ&nbsp;'''''te'''''||ト&nbsp;'''''to'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|チャ&nbsp;'''''cha'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|チュ&nbsp;'''''chu'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|チョ&nbsp;'''''cho'''''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|ナ&nbsp;'''''na'''''||ニ&nbsp;'''''ni'''''||ヌ&nbsp;'''''nu'''''||ネ&nbsp;'''''ne'''''||ノ&nbsp;'''''no'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ニャ&nbsp;'''''nya'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ニュ&nbsp;'''''nyu'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ニョ&nbsp;'''''nyo'''''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|ハ&nbsp;'''''ha'''''||ヒ&nbsp;'''''hi'''''||フ&nbsp;'''''fu'''''||ヘ&nbsp;'''''he'''''||ホ&nbsp;'''''ho'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ヒャ&nbsp;'''''hya'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ヒュ&nbsp;'''''hyu'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ヒョ&nbsp;'''''hyo'''''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|マ&nbsp;'''''ma'''''||ミ&nbsp;'''''mi'''''||ム&nbsp;'''''mu'''''||メ&nbsp;'''''me'''''||モ&nbsp;'''''mo'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ミャ&nbsp;'''''mya'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ミュ&nbsp;'''''myu'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ミョ&nbsp;'''''myo'''''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|ヤ&nbsp;'''''ya'''''||bgcolor="#E9E9E9"| ||ユ&nbsp;'''''yu'''''||bgcolor="#E9E9E9"| ||ヨ&nbsp;'''''yo'''''
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="3"|
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|ラ&nbsp;'''''ra'''''||リ&nbsp;'''''ri'''''||ル&nbsp;'''''ru'''''||レ&nbsp;'''''re'''''||ロ&nbsp;'''''ro'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|リャ&nbsp;'''''rya'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|リュ&nbsp;'''''ryu'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|リョ&nbsp;'''''ryo'''''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|ワ&nbsp;'''''wa'''''||<font color="red">ヰ&nbsp;'''''wi'''''</font>†||bgcolor="#E9E9E9"| ||<font color="red">ヱ&nbsp;'''''we'''''</font>†||<font color="blue">ヲ&nbsp;'''''wo'''''</font>‡
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="3"|
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="4"| ||ン&nbsp;'''''n'''''
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="3"|
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|ガ&nbsp;'''''ga'''''||ギ&nbsp;'''''gi'''''||グ&nbsp;'''''gu'''''||ゲ&nbsp;'''''ge'''''||ゴ&nbsp;'''''go'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ギャ&nbsp;'''''gya'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ギュ&nbsp;'''''gyu'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ギョ&nbsp;'''''gyo'''''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|ザ&nbsp;'''''za'''''||ジ&nbsp;'''''ji'''''||ズ&nbsp;'''''zu'''''||ゼ&nbsp;'''''ze'''''||ゾ&nbsp;'''''zo'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ジャ&nbsp;'''''ja'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ジュ&nbsp;'''''ju'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ジョ&nbsp;'''''jo'''''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|ダ&nbsp;'''''da'''''||ヂ&nbsp;'''''(ji)'''''||ヅ&nbsp;'''''(zu)'''''||デ&nbsp;'''''de'''''||ド&nbsp;'''''do'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ヂャ&nbsp;'''''(ja)'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ヂュ&nbsp;'''''(ju)'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ヂョ&nbsp;'''''(jo)'''''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|バ&nbsp;'''''ba'''''||ビ&nbsp;'''''bi'''''||ブ&nbsp;'''''bu'''''||ベ&nbsp;'''''be'''''||ボ&nbsp;'''''bo'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ビャ&nbsp;'''''bya'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ビュ&nbsp;'''''byu'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ビョ&nbsp;'''''byo'''''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|パ&nbsp;'''''pa'''''||ピ&nbsp;'''''pi'''''||プ&nbsp;'''''pu'''''||ペ&nbsp;'''''pe'''''||ポ&nbsp;'''''po'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ピャ&nbsp;'''''pya'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ピュ&nbsp;'''''pyu'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ピョ&nbsp;'''''pyo'''''
|}
 
===Vir uitgebreide katakana===
Dié word meestal gebruik om die klanke van woorde in ander tale voor te stel. Meeste hiervan is nie formeel gestandaardiseer nie.{{Feit|datum=Desember 2007}}
{| border="0" width="62.5%" cellpadding="2px" cellspacing="2px"
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="3"|
|イェ&nbsp;'''''ye'''''
|bgcolor="#E9E9E9"|
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|bgcolor="#E9E9E9"|
|ウィ&nbsp;'''''wi'''''
|bgcolor="#E9E9E9"|
|ウェ&nbsp;'''''we'''''
|ウォ&nbsp;'''''wo'''''
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|ヷ&nbsp;'''''va'''''
|<font color="red">ヸ&nbsp;'''''vi'''''</font>†
|bgcolor="#E9E9E9"|
|<font color="red">ヹ&nbsp;'''''ve'''''</font>†
|ヺ&nbsp;'''''vo'''''
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|ヴァ&nbsp;'''''va'''''
|ヴィ&nbsp;'''''vi'''''
|ヴ&nbsp;'''''vu'''''
|ヴェ&nbsp;'''''ve'''''
|ヴォ&nbsp;'''''vo'''''
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="3"|
|シェ&nbsp;'''''she'''''
|bgcolor="#E9E9E9"|
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="3"|
|ジェ&nbsp;'''''je'''''
|bgcolor="#E9E9E9"|
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="3"|
|チェ&nbsp;'''''che'''''
|bgcolor="#E9E9E9"|
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|bgcolor="#E9E9E9"|
|ティ&nbsp;'''''ti'''''
|トゥ&nbsp;'''''tu'''''
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="2"|
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="2"|
|テュ&nbsp;'''''tyu'''''
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="2"|
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|bgcolor="#E9E9E9"|
|ディ&nbsp;'''''di'''''
|ドゥ&nbsp;'''''du'''''
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="2"|
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="2"|
|デュ&nbsp;'''''dyu'''''
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="2"|
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|ツァ&nbsp;'''''tsa'''''
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|ツェ&nbsp;'''''tse'''''
|ツォ&nbsp;'''''tso'''''
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|ファ&nbsp;'''''fa'''''
|フィ&nbsp;'''''fi'''''
|bgcolor="#E9E9E9"|
|フェ&nbsp;'''''fe'''''
|フォ&nbsp;'''''fo'''''
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="2"|
|フュ&nbsp;'''''fyu'''''
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="2"|
|}
 
<ul>
<li>† — Die karakters in <font color="red">rooi</font> is uitgedien in moderne Japanese.</li>
<li>‡ — Die karakters <font color="blue">ヲ ''wo''</font> behoort foneties ''o'' geskryf te word wanneer dit as 'n ''particle'' gebruik word in moderne Japannees en word slegs nou en dan as ''wo'' geskryf vir sommige leenwoorde (soos nie-standaard ヲッカ ''wokka'' vir "vodka").</li>
<li>Hakkies — Die karakters in hakkies word selgs gebruik as [[rendaku]] op ち ''chi'' of つ ''tsu'' voorkom.</li>
</ul>
 
==Verwysings==
21 705

wysigings