Dialek: Verskil tussen weergawes

1 456 grepe bygevoeg ,  13 jaar gelede
Verskil tussen "Taal" en "Dialek"
(Meer uit Rickford)
(Verskil tussen "Taal" en "Dialek")
Dialekte, soos alle taal variëteite, is stelselmatig met konsekwente reëls en beperkings op leksikale (woordeskat), fonologiese (uitspraak) en grammatikale vlak.<ref name=Rickford>John R. Rickford, [http://www.stanford.edu/~rickford/papers/l73_reading_1.doc How Linguists Approach the Study of Language and Dialect], January 2002, for students in Ling 73, AAVE, Stanford</ref> 'n Dialek word dus van ander dialekte of standaardtale onderskei op grond van konsekwente verskille in woordeskat, grammatika, en uitspraak, insluitend prosodie. Waar die onderskeid slegs in terme van uitspraak gemaak word, word daar van 'n aksent eerder as 'n dialek gepraat.
 
In taalkunde is die term dialek 'n neutrale term wat verwys na die stelselmatige taalgebruik deur 'n groep sprekers en dra dit geen negatiewe konnotasies soos wat soms in alledaagse gebruik geïmpliseer word nie (byvoorbeeld waar bedoel word "nie-standaard" of "substandaard" spraak). Taalkundige praat almal ten minste een dialek. By die studie van taal, en dialekte in besonder, word die hooffokus op gesproke taal geplaas aangesien geskrewe taal waardevolle inligting oor die uitspraak en klankstelsel van 'n taal of dialek ontbreek en omdat gesproke taalvaardigheid universeel is terwrwylterwyl die gebruik van geskrewe taal beperk is tot geletterdes.<ref name=Rickford/>
 
==Verskil tussen "Taal" en "Dialek"==
'n Dialek word van 'n taal onderskei op grond van taalkundige or maatskaplik-politiese oorwegings.
 
===Taalkundige oorwegings===
Taalkundig is een van die belangrikste kriteria die mate van oorvleueling tussen taalvariëteite - dit wil sê die mate waartoe woordskat, grammatika en uitspraak ooreenkom. Daar bestaan egter nie 'n presiese definisie wat bepaal hoe groot die verskil moet wees om te bepaal of 'n variëteit 'n aparte taal of slegs 'n dialek is nie. Een bendaering tot die probleem is om die onderlingverstaanbaarheid van taalvariëteite te oorweeg. Die idee is dat sperekers van verskillende dialekte in dieselfde taal mekaar kan verstaan terwyl dieselfgde nie vir verskillende tale geld nie. Volgens die kriterium is Meksikaanse Spaans en Argentynse Spaan dus Spaanse dialekte aangesien sprekers mekaar sonder veel moeite kan verstaan. Spaans en Fran is egter verskillende tale aangesien moedertaal sprekers wat nie die ander taal geleer het nie, mekaar nie kan verstaan nie as gevolg van die groter verskil in woordeskat, grammatika en uitspraak. Onderlinge verstaanbarheid is egter moeilik bepaalbaar en baie keer subjektief.<ref name=Gasser>Michael Gasser, [http://www.indiana.edu/~hlw/Introduction/dialects.html 1.5 Dialects and languages] in [http://www.indiana.edu/~hlw/index.html How Language works], Indiana University, 2006, besoek op 8 Maart 2009</ref>
 
===Maatskaplik-Politiese oorwegings===
 
 
21 705

wysigings