Verskil tussen weergawes van "Wikipedia:Afrikaans-Nederlandse samewerking"

k
 
Die werkwoordesysteem tussen die Nederlands en die Afrikaans verskil op twee punte:
* Die Afrikaans het geen werkwoordvervoeging nie
**Voorbeeld:
***Ik loop <-> Ek loop
"Onderweg regende het verschrikkelijk hard".
 
Die besoeker gebruik die onvoltooidonvoltooide verledenverlede tyd (regende = regen+de) omdat hy nie weet nie of die regenreën nog steeds voortduur nie.
 
Jy antwoord:
"Nou, het heeft hier ook geregend."
 
Omdat jy vir seker weet dat die regenreën voorbyverby is, gebruik jy die voltooidvoltooide verledenverlede tyd. Die v.v.t. is die vorm die in die Afrikaans voorkom.
 
Die o.v.t. is 'n bietje vergelykbaar met die "simple past" in die Engels, maar nie dieselfde nie. Waar in die Engels die "simple past" gebruik word, kan in die Nederlands die o.v.t. gebruik word, maar die omgekeerde is nie noodwendig die geval nie! In veel gevalle het 'n Nederlandssprekende 'n keus tussen die o.v.t. en v.v.t.. In die meeste gevalle kies hy voor die o.v.t. Om 'n Nederlandse teks te vertaal sal in veelbaie gevalle die o.v.t. in die v.v.t. omgeskrijf moet word.
 
== Notas ==
Anonieme gebruiker