Verskil tussen weergawes van "Wikipedia:Afrikaans-Nederlandse samewerking"

geen wysigingsopsomming nie
Hierdie bladsy is bedoel om enige inligting te versamel wat spesifiek help met die samewerking tussen Afrikaanse en Nerderlandse mense. Ons is baie dankbaar vir die hulp van die Nederlanders!
 
Deze bladzijde is bedoeld om informatie te vergaren die de samenwerking tussen Nederlands- en Afrikaanstaligen helpt te bevorderen. De bereidwilligheid van Afrikaanstaligen om taalkundige verbeteringen aan te brengen wordt bijzonder op prijs gesteld!
 
Artikels wat vertaal moet word, word op [[Wikipedia:Bladsye vir vertaling]] gelys. 'n Artikel wat nagegaan moet word op [[Wikipedia:Bladsye wat nagegaan moet word]]
* Afrikaanse speltoetsers vir OpenOffice.org, Ispell, en Aspell by http://www.translate.org.za
* [http://www.vertaal.org/waitt/index.html Afrikaanse rekenaarterme]
* Woordeboeke en Woordelyste:
** Afrikaans - Nederlands: http://dictionaries.travlang.com/AfrikaansDutch/
** Afrikaans - Nederlands:
[[http://roepstem2.tripod.com/snaaks.html Afrikaans-Nederlandse Woordelys]]
** Nederlands - Afrikaans: http://dictionaries.travlang.com/DutchAfrikaans/
** Ook behulpsaam: Interglot (Engels, Nederlands, Zweeds, Duits, Frans, Spaans) - ZeerBaie volledig. http://www.interglot.com
* NederlandsNederlandse beskryvendbeskrywende woordeboek : http://www.vandale.nl/opzoeken/woordenboek/
 
* Statistiekwoordeboek (Nederlands, Afrikaans, Engels, andere tale...): http://europa.eu.int/comm/eurostat/research/index.htm?http://europa.eu.int/en/comm/eurostat/research/isi/index.htm&1
== Nederlandse IJ==
 
Die Nederlandse IJ is 'n ietwateffens spesiale letter. SieKyk na hierdie beeldprentjie wat vroeër op laerskole in Nederland gebruik was:
 
[[Beeld:Leesplank-gijs.jpg|50px]]
 
Omdat die IJ[b]ij[/b] in handskrifthandskrif gelyk is aan i + j word die IJ[b]ij[/b] ("lange ij") in die Nederlandse taal in druktaal ook geskryf alsas i + j geskryf. GrammaticaalOp blyfdie die IJtipografiese 1vlak bly die [b]ij[/b] een letter, byvmaar nie op die leksikografiese vlak nie. Byvoorbeeld, die woord "Ys[b]y[/b]s" word in die Nederlands geskryf als "IJs[b]ij[/b]s", maar in die Afrikaanse woordeboek vind 'n mens dié woord tussen 'x' en 'z', en in die Nederlandse woordeboek kry jy hom by 'i', tussen 'h' en 'j'. Vir enige'n paar eeuweeeue is daar 'n diskussie aan die gang omtrent die vraag of die IJ[b]ij[/b] dieselfde letter is alsas die Griekse Y[b]y[/b] (ypsilon). Omdat die Griekse Y[b]y[/b] in die Afrikaans geskrapgelos is (byvbv. Egypte -> Egipte) het die Afrikaner die diskussie beëindig en word die IJ geskryf als Y.
 
 
Meer informasieinligting: [[:nl:IJ (letter)]]
 
==Werkwoorde==
 
Die werkwoordesysteemwerkwoordestelsel tussen die Nederlands en die Afrikaans verskil op twee punte:
* Afrikaans het geen werkwoordvervoeging nie
**Voorbeeld:
***Hij loopt <-> Hy loop
***Wij lopen <-> Ons loop
* Die onvoltooide verlede tyd bestaan nie (dus; daar is nie juis 'n preteritumvorm in Afrikaans nie, behalwe vir vaste vorme
* Die ontvoltooid verleden tyd bestaan nie.
soos 'wou', 'had', 'sou' en 'was'.
 
Omdat die o.v.t.onvoltooide verlede tyd 'n fundamenteelfundamentele verkil is tussen die Nederlands en die Afrikaans sal ons daar iets'n bietjie meer overoor skryf. Stelom jydit ontvangte besoekverduidelik. Die besoeker seg:
 
Maar kortliks; basies hoef jy net te onthou dat daar in Nederlands 'n onderskeid gemaak word tussen 'n voltooide verlede deelwoord (ons kan maar sê soos: "ek het gereis" of Engels "I have travelled") en die [b]on[/b]voltooide verlede tyd (Engels "I travelled").
 
Sê nou jy ontvang besoekers. Die besoeker sê:
Omdat die o.v.t. 'n fundamenteel verkil is tussen die Nederlands en die Afrikaans sal ons daar iets meer over skryf. Stel jy ontvang besoek. Die besoeker seg:
 
"Onderweg regende het verschrikkelijk hard".
 
Die besoeker gebruik die onvoltooide verlede tyd (regende = regen + de) omdat hydit niegereën het op pad na jou toe. Dus daar was 'n bui. Hy weet nie of diedit nou weer gaan reën nognie. steedsMaar voortduurdit maak nou nie saak of dit later weer sal reën nie. (Indien dit die heeltyd aanhou reën, dan sou hy gesê het: "Het regent" of "Het is aan het regenen.")
 
Jy antwoord:
"Nou, het heeft hier ook geregend."
 
Omdat jy vir seker weet dat die reën verby is, gebruik jy die voltooide verlede tyd. Die v.v.t. is die vorm diewat inook diein Afrikaans voorkom.
 
Die o.v.t. is 'n bietjie vergelykbaar met die "simple past" in die Engels, maar nie dieselfde nie. Waar in die Engels die "simple past" gebruik word, kan in die Nederlands die o.v.t. gebruik word, maar die omgekeerde is nie noodwendig die geval nie! In veel gevalle het 'n Nederlandssprekende 'n keuse tussen die o.v.t. en v.v.t.. In die meeste gevalle kies hy vir die o.v.t.. Om 'n Nederlandse teks te vertaal sal in baie gevalle die o.v.t. in die v.v.t. omgeskryf moet word.
 
== Notas ==
327

wysigings