Verskil tussen weergawes van "Wikipedia:Afrikaans-Nederlandse samewerking"

==Werkwoorde==
 
Die werkwoordestelselwerkwoordestelsels tussenin Nederlands en Afrikaans verskil op twee punte:
* Afrikaans het geen werkwoordvervoeging nie
**Voorbeeld:
***Hij loopt <-> Hy loop
***Wij lopen <-> Ons loop
* Die onvoltooide verlede tyd bestaan nie (dus; daar is nie juis 'n preteritumvorm in Afrikaans nie, behalwe vir vaste vorme soos 'wou', 'had', 'sou' en 'was')
soos 'wou', 'had', 'sou' en 'was'.
 
OmdatAangesien die onvoltooide verlede tyd 'n fundamentele verkil is tussen Nederlands en Afrikaans sal ons daar 'n bietjie meer oor skryf om dit te verduidelik.
 
MaarKortliks, kortliks; basiesjy hoef jy net te onthou dat daar in Nederlands 'n onderskeid gemaak word tussen 'n voltooide verlede deelwoord (ons kan maar sê soos: "ek het gereis" of Engels "I have travelled") en die [b]'''on[/b]'''voltooide verlede tyd (Engels "I travelled").
 
Sê nou jy ontvang besoekers by die huis. Die besoeker sê:
 
"Onderweg regende het verschrikkelijk hard".
 
Die besoeker gebruik die onvoltooide verlede tyd (regende = regen + de) omdat dit gereën het op pad na jou toe. Dus daar was 'n buireënbui gewees. Hy weet nie of dit nou weer gaan reën nie. Maar dit maak nou nie saak of dit later weer sal reën nie. (Indien dit die heeltyd aanhou reën, dan sou hy gesê het: "Het regent" of "Het is aan het regenen.", wat nie verlede tydsvorme is nie)
 
Jy antwoord:
"Nou, het heeft hier ook geregend."
 
Omdat jy vir seker weet dat die reënreënbui verby is, gebruik jy die voltooide verlede tyd. Die v.v.t. is die vorm wat ook in Afrikaans voorkom.
 
Die o.v.t. is 'n bietjie vergelykbaar met die "simple past" in Engels, maar nie dieselfde nie. Waar in Engels die "simple past" gebruik word, kan in Nederlands die o.v.t. gebruik word, maar die omgekeerde is nie noodwendig die geval nie! In veel gevalle het 'n Nederlandssprekende 'n keuse tussen die o.v.t. en v.v.t.. In die meeste gevalle kies hy vir die o.v.t.. Om 'n Nederlandse teks te vertaal sal in baie gevalle die o.v.t. in die v.v.t. omgeskryf moet word.
327

wysigings