NG Kerk in Zambië: Verskil tussen weergawes

Soos al die ander Zambiese gemeentes het die gemeente hom altyd op die geestelike versorging van Afrikaanse lidmate van die NG kerk toegespits en al sy dienste was in [[Afrikaans]]. Maar sedert 1991 het 'n verandering begin intree toe mense vir [[Engels]]e dienste begin vra het. Sporadiese Engelse dienste in van 1992 af gehou en in 1995 besluit die kerk om 'n volledige Engelse bediening te begin. Die gemeente is in 'n Engelse en Afrikaanse blok verdeel, elkeen met sy eie kerkraad, maar gemeenskaplike sake het hulle op 'n gesamentlike kerkraadsvergadering behandel.
 
Die NG Kerk het sedert 1995 gereeld met die [[Nederduitsch HervormendeHervormde Kerk|Hervormde]] Kerk]] beraadslaag oor moontlike samewerking in [[Zambië]]. Die NH Kerk se eens aktiewe gemeente het mettertyd gesukkel om lewensvatbaar te bly omdat ook sy lidmate deur die jare al hoe minder geword het. So bereik die twee kerke aan die einde van 1997 'n ooreenkoms waarvolgens hulle 'n nuwe gemeente sou stig waarin albei kon saamwerk om NG sowel as Hervormde lidmate in die hele [[Zambië]] te bedien. Die naam van die nuwe kerk was Dutch Reformed Church in Zambia (DRCZ) met sy grense dieselfde as dié van die land. Zambië is in 'n noordelike en suidelike deel verdeel, met die dorp [[Kapiri Mposhi]] as skeidslyn. Die NG Kerk moes die suidelike predikant voorsien en die Hervormde Kerk die noordelike.
 
Van 1996 tot 1998 het 'n redelike aantal Engelssprekende lidmate van die [[Zambië#Godsdiens#|Reformed Church in Zambia]] (RCZ), wat in die omgewing van die kerkgebou gewoon het, lidmate van die DRCZ Lusaka geword. Dié gebeurtenis het grotendeels aanleiding tot die gemeente se Engelse naam en die invoer van 'n tweetalige bediening gelei sodat die gemeente nou inheems en multi-kultureel is. Dit steeds die enigste gemeente in die land met 'n Afrikaanse en Engelse bediening.
 
Lusaka en Nkhana tree in 'n groot mate selfstandig op, maar handhaaf noue bande met die NG sowel as Hervormde Kerk en woon ring- en sinodesittings van albei kerke by. Die DRCZ beskou homself ook as baie naby aan die [[Reformed Church in Zambia|RCZ]], maar probeer nog om sy verhouding met dié kerk te herstel na dit deur die jare versleg het.
86 071

wysigings