Verskil tussen weergawes van "Laerskool Koeberg"

1 430 grepe verwyder ,  10 jaar gelede
geen wysigingsopsomming nie
Al was die meeste van die leerders destyds Afrikaans, was die voertaal Engels. In 1917 is die skool se status verhoog en word dit die Koebergweg Primêre Skool. Toe me. Du Plessis met mnr. H.H.L. Smuts trou, word hy die skoolhoof. In 1919 kies die ouers 'n nuwe skoolkomitee waarvan slegs een lid Engelssprekend was, maar nogtans hou die komitee al sy besprekings in Engels. In dieselfde jaar doen die laerskool baanbrekerswerk vir Afrikaans toe dit as vak en onderrigmedium ingevoer word. Die skool bly tot 1926 in opdrag van die superintendent-generaal van onderwys 'n proefskool met alternatief-medium: die een dag alle onderrig in Engels, die volgende dag weer alles in Afrikaans.
 
==Vroeë geskiedenis== ('''in aanbou''')
Alhoewel mnr Smuts nie baie lank hoof was nie, het hy sy stempel onmiskenbaar daarop afgedruk. Op 'n vergadering, gehou op 3 Mei 1920, is mnr. T. de V. Malherbe, uit twaalf applikante benoem tot nuwe hoof en heel gou het hy sy invloed laat geld. OpDie 1 Mei 1922skool kry ons diesy eerste notule van 'n skoolkomitee-vergaderingskoolkomiteevergadering in Afrikaans op 1 Mei 1922.
 
Nadat die skoolkomitee in 1927 'n versoek tot die Onderwysdepartementonderwysdepartement gerig het om Coronationweg-skool tot Engelsmedium- en die Koebergweg-skool tot Afrikaansemediumskool te verklaar, hetstel die Departementdepartement 'n kommissie van ondersoek aangestelaan.
 
Die bevinding van die kommissie wasbevind dat die proefneming met die alternatief-medium 'n mislukking was, en die versoekskoolkomitee vanse die skoolkomiteeversoek word toegestaan. Deur hierdie besluit het die Koebergweg-skool die tweede laerskool, met Afrikaans as voertaal, in die SkeireilandSkiereiland geword naas die [[Laerskool Jan van Riebeeck]]. Die Komiteeskomitees van die onderskeie skole sou tot 'n vergelyk kom oor die minderheidsgroep in elke skool, maar by toelating sou die huistaal van die leerlingleerder, soos deur die ouer verstrek, as beslissend beskou word. Daar is voortdurend gekla dat die CoronationwegskoolCoronationweg-skool hom nie aanby die ooreenkoms hou nie, sodat die S.G.G inspekteur P. D. Rousseau gelas hetis om ondersoek in te stel. Die bevinding van die Inspekteurinspekteur was dan ook dat die klagte van die Koebergweg-skool gegrond was.
 
Onder leiding van die hoof, mnr. T. de V. Malherbe, is 'n jarelangejare lange stryd gevoer om addisionele'n bykomende speelterreirspeelterrein vir die skool te verkry, asook om die bestaande terrein waar nodig opgevul te kry.laat Daarop moetvul. in gedagte gehou word dat dieDie oorspronklike terrein was slegs 300vt.300 invierkante die vierkant wasvoet, skaars soveelso asgroot watsoos die huidige gebou beslaanse oppervlak. Alhoewel daar na 'n moedige srydstryd daarin geslaag is om 'n voldoende speelgrondespeelterrein te verkry, het die noodsaaklike verbeteringe aan die terrein gesloer tot 1954, met ander woorde 'n stryd van meer as 'n kwarteeu. Wanneer ons egter daaraan dink dat die water in die wintermaandegesloer tot teenaan die gebou gestaan het en die eende rustig rondom die gebou geswem het, was die arbeid nie tevergeefs as ons op die uiteindelike resultaat let nie1954.
 
In 1933 is die skoolgebou verder uitgebrei en is die eerste vierkant voltooi. Met hierdie uitbreidings is bevind dat die een vleuel van die gebou 5 duim langer en die een dak 4,5 duim hoër as die ander een was. Nuwe konstruksiewerkebouwerk moes uitgevoer word om hierdie gebreke te herstel. Tans beslaan die skoolgebou drie vierkante met twee lang vleuels, asook a'n ruim en sierlike saal.
 
Nadat verskeie voorstelle vir 'n nuwe naam vir die skool aan die hand gedoen is, word daar op 9 November 1935 besluit om by die Onderwysdepartementonderwysdepartement aan te beveel dat die skool bekend sal staan as die Laerskool Oranje. (tansDie Laerskooldepartement Koeberg).keur Opdie voorstel op 14 Februarie 1936 word hierdie voorstel deur die Departement goedgekeurgoed. DitDie isander interessantvoorstelle om te lees dat die namewas Voortrekker en Tafelberg die ander twee voorstelle by die Komitee gevorm het.
 
==Hoërskool Maitland ontstaan uit Laerskool Oranje==
Op 'n vergadering van die Skoolkomitee gehouskoolkomitee op 20 Oktober 1926 is vir die eerste keer besliutbesluit om by die Skoolraad daaropskoolraad aan te dring om tot die stigting van 'n Sekondêresekondêre Skoolskool in Maitland oor te gaan. Bladsye notule en leêrslêers korrespondensie is in die loop van nagenoegsowat 9nege jaar aan hierdie aangeleentheidsaak gewy. Die Oranjeskool kanwas dus met reg trots voel dat hy in 'n groot mate as die vader van die lewenskragtige plaaslike hoërskool, beskou kan word. Die vrugte van hierdie pogings word gekenmerk deurvandag die aangename gees van samewerking tussen dieMaitland tweeSecondary skoleSchool.
(Maitland se skool 50
A. BESTBIER, Skoolhoof, Hoërskool Maitland, skryf: Die Hoërskool Maitland, een van die oudste hoër skole in die Skiereiland, vier vanjaar sy vyftigste bestaansjaar. Om die geleentheid feestelik te vier, word die volgende verrigtinge aangebied: 11 April: 'n Talentaand deur die leerlinge; 16 April: 'n Kaas-en-wynonthaal vir alle oud-leerlinge; 18 April: 'n Dansparty; 19 April: 'n Kermis op die skoolterrein; en 20 April: 'n Kerkdiens in die NG kerk Maitland. Ons nooi graag alle oud-leerlinge en belangstellendes om die verrigtinge by te woon en die skool vooraf te laat weet watter verrigtinge hul graag sal wil bywoon. Hulle kan tel. 51-3882 in skoolure opbel of skryf aan die skoolhoof, Hoërskool Maitland, Stasieweg, Maitland 7405.)
 
Toe die hoërskool sy vyftigste bestaansjaar in 1986 vier, was dit nog 'n Afrikaansmediumskool met mnr. A. Bestbier as hoof. Teen 2010 was daar 20 leerders in die hoogste drie grade wat Afrikaans as huistaal geneem het teenoor 383 wat Engels as huistaal geneem het.
Aan die einde van 1945 het mnr. Malherbe as hoof afgetree, en die skool wil graag hierdie geleentheid aangryp om aan hom hulde te bring vir die kwarteeu waarin hy die skool van een hoogtepunt na die ander gelei het. Sy menslikheid en simpatieke leiding bly vir sy oud-leerlinge en oud-personeellede nog steeds 'n bron van besieling.
 
==Laerskool Oranje word dubbelmedium==
Deur die jare het Maitland se demografie in so 'n mate verander dat Laerskool Oranje nie meer sinvol op sy eie kon voortbestaan nie. Die skool smelt in 1995 met die Maitland Public School saam en neem weer die Koeberg-naam aan.
 
==Bronne==
85 039

wysigings