Verskil tussen weergawes van "Wikipedia:Ensiklopediese relevansie"

Bring in lyn met en:Wikipedia:Notability vir konsekwente toepassing van reëls.
(Vertaling van http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Notability)
 
(Bring in lyn met en:Wikipedia:Notability vir konsekwente toepassing van reëls.)
 
===Artikels wat nie aan hierdie riglyne voldoen nie===
Enige artikel behoort die ensiklopedies relevansie van sy onderwerp te noem en te bewys, maar daar is talle artikels waar dit nie die geval is nie. NieArtikels alleoor sulkeonderwerpe artikelswat kwalifiseernie egteraan virhierdie kriteria voldoen nie word gewoonlik verwyder, maar dit is belangrik om nie net te bepaal of 'n artikel wel relevant is nie, maar ook of dit moontlik relevant gemaak kan word. Onthou dat alle [[Wikipedia:Spoedige-artikels verwyderings|spoedigenie verwydering]]voltooi is nie, en indat sulke'n gevalleartikel relevant kan dieraak probleemsodra bronne bygevoeg word. Daar moet dus bepaal word of sodanige bronne kan bestaan, selfs al is hulle nie op die volgendeoomblik by die artikel byvoeg nie. Artikels waarvoor die relevansie onduidelik is, mag slegs as 'n laaste manieruitweg aangepakgeskrap word.
 
Indien 'n artikel versuim om voldoende bronne te verskaf om relevansie te bewys, soek asseblief self na bronne, of:
*Vra die outeur (of ander kenner, indien beskikbaar) om bronne aan die artikel te voeg, waarin die ensiklopediese relevansie van die onderwerp bevestig word.
*Gebruikers kan ook {{sl|geen bronnelys}} by die artikel voeg, om sodoende ander gebruikers se aandag te trek wat miskien kan help.
 
Indien bogenoemde stappe nie tot 'n oplossing lei nie, kan die inhoud met 'n ander artikel saamgesmelt word, indien toepaslik. Anders kan die artikel verwyder word.
Indien bogenoemde stappe na 'n redelike periode steeds nie tot 'n oplossing lei nie, kan die inhoud (indien toepaslik) met 'n ander artikel saamgesmelt word<ref>Voorbeelde: artikels oor skole kan saamgesmelt word met die artikels van die dorpe of gebiede waar skole geleë is; familie van 'n bekende persoon kan saamgevoeg word in die artikel oor die persoon.</ref>. Anders kan die artikel verwyder word:<ref>Nominasies vir verwydering is al afgekeur omdat daar nie voldoende navorsing was om bronne te probeer opspoor nie.</ref>
*Artikels wat vir spoedige verwydering kwalifiseer kan verwyder word, met verwysing na die betrokke kriterium.
*Ander artikels kan vir [[Wikipedia:Bladsyverwydering|verwydering genomineer]] word.
 
== Notas ==
{{Reflist|2}}
 
[[Kategorie:Wikipedia]]
Anonieme gebruiker