Verskil tussen weergawes van "Stephanus Petrus le Roux"

geen wysigingsopsomming nie
== Lewe ==
Le Roux het sy eerste skool opleiding by 'n klein plaasskooltjie.
Daarna ingaan hy skool op [[De Rust]], [[George]], en [[Graaff-Reinet]] en [[Oudtshoorn]].
Victoria College (tans die Universiteit van Stellenbosch) waar hy die graad BA graad behaal in 1913. Daarna boer hy op De Rust. In 1915 kry hy 'n beurs om regte te studierstudeer aan Rhodes Kollege, [[Grahamstad]].
Hy word dieselfde jaar aangestel as registrateur van Regter McGregor en vertrek saam met hom na Bloemfontein. Hier studierstudeer hy regte aan [[Grey Kollege-kollege]] en in 1918 lê hy die LL.B eksamen af. Na toelating tot die Kaapse Balie gaan hy egter boer naby De Rust.
 
Vanaf 1919 beywer hy hom vir die bevordering van boereorganisasies. Hy was verantwoordelik vir die organisasie van die Boere Saamwerk Bpk. in Suid-westelike distrikte. Met die ineenstorting van die ekonomiese grondslag van die Oudtshoorn distrik het hy hom gedurig beywer om toestande te skep sodat die bestaande volstruisvere- en tabak koöperasies op gesonde grondslag meeding, en boere aan te moedig om so veel moontlik gemengde boerdery te beoefen. Eerste pogings om volstruis en takboere te organiseer het misluk. Later egter, na verkiesing tot [[Volksraad van die Unie van Suid-Afrika|Unie-Volksraad]], het hy daarin geslaag om beter leningsfasiliteite vir koöperasies met beperkte verantwoordelikhede te kry, asook verpligtende bepalings in verband met tabak en volstruisvere. Hy slaag daarin om in 'n parlementêre reses die twee koöperasies – die Kango Koöperatiewe Tabakmaatskappy Bpk. en die Volstruisvere Koöperasie van SuidafrikaSuid-Afrika Bpk. – op te rig en word tot Voorsitter van direksies van beidbeide maatskappye gekies. Hy verteenwoordig die Kango Tabak Koöperasie op die Sentrale Tabak Koöperasie.
 
=== Politieke lewe ===
Reeds as student stel hy belang in politiek en het ook dadelik kant gekies met Genl. Hertzog in politieke krisis in 1912. In 1922 is hy die aspirant kandidaat vir die Provinsiale Raad vir die kiesafdeling Oudtshoorn, maar staan terug vir mnr. [[J.E. Potgieter]]. In 1923 word hy met ‘n groot meerderheid benoem as N.P. kanidaatkandidaat vir die parlementêre tussenverkiesing te Oudtshoorn, veroorsaak deur die afsterwe van dr. Raubenheimer, en word met 'n oorweldige meeerderheidmeerderheid gekies. Dit was hierdie nederlaag, spoedig gevolg deur ‘n ander by Wakkerstroom, wat die Suid Afrikaanse Party Regering in 1924 genoop het om te bedank. By die algemene verkiesings in 1924 en 1929 word hy weer met groot meerderheid tot lid van Oudtshoorn verkies. Hy verteenwoordig [[Oudtshoorn]] in die [[Volksraad van die Unie van Suid-Afrika|Unie-Volksraad]] onafgebroke vir 35 jaar. As Parlementslid dien hy eers op die Gekoste Komitee vir Spoorweë en toe van die Openbare Rekenings Komitee. Hy was ook lid gewees van die Gekoste Komitee oor die Yster en Staal Wet asook die Landboukredietwet en daarna van die Naturellewette. Hy was verantwoordelik vir aanname deur die Parlement vir ‘n voorstel om volstruisvere soortgelyk as tabak onder die verpligtende bepalings van die Gewysigde Koöperatiewewet in te bring. In die sitting van 1931 word 'n wetsontwerp ingedien vir die heffing op tabak te einde uitvoer te subsidieërsubsidieer wat egter misluk. In 1926 as afgevaardigde van die Unie Parlement neem hy deel aan 'n uitgebreide reisgeselskap van die Ryksparlementêre Vereniging deur Australië.
 
Met die koalisie en die uiteindelike samesmelting tussen die NationaleNasionale Party end die Suid Afrikaanse Party, ondersteun hy Dr. [[D.F. Malan]] en was een van die negentien 'gesuiwerde' NationalisteNasionaliste in 1934. Soos die party groei, word hy die skadu minister van Landbou en was uiteindelik die portefueleportefeulje toegeken na die 1948 verkiesing. Hy behou hierdie portefueleportefeulje tot 1958 totoe hy uittree as gevolg van gesondheids redesgesondheidsredes.
 
Hierna gaan ly hy 'n stil lewe op sy plaas Wagenmakersdrift naby Koffiefontein. In die selfde jaar ken die [[Universiteit van die Vrystaat]] aan hom die eredokorsgraaderedoktorsgraad in landboukunde toe.
 
==Verwysings==
Anonieme gebruiker