Verskil tussen weergawes van "Van Riebeeck-fees"

geen wysigingsopsomming nie
[[Lêer:Van Riebeeck-fees Cape Times-bylaag.jpg|thumb|300px|right|Kort na die fees het die ''[[Cape Times]]'' 'n bylaag uitbring, "Die Fees in Beeld".]]
[[Lêer:Van Riebeeck-fees Volkspele.jpg|thumb|300px|right|Drieduisend [[Volkspele]]rs het in die stadion opgetree.]]
[[Lêer:Van Ribeeck-feesprogram.jpg|thumb|300px|right|Die Amptelike Feesprogram was 'n lywelywige, tweetalige boekie van amper 300 bladsye.]]
 
Die '''Van Riebeeck-fees''' was die driehonderdjarige herdenking van die landing aan die [[Kaapstad|Kaap]] van [[Jan van Riebeeck]] en daarmee saam die grondlegging van wat later sou uitloop op die [[Kaapkolonie]] en toe [[Unie van Suid-Afrika]]. Dit was saam met die simboliese Ossewatrek in 1938 en die inhuldiging van die [[Voortrekkermonument]] in 1949 een van die drie grootste feeste in [[Suid-Afrika]] in die twintigste eeu. Die fees se slagspreuk was: "Ons bou 'n nasie" en die sentrale gedagte vir die feesvieringe: "Suid-Afrika ná driehonderd jaar."
 
==Finale feesweek==
Vir die finale feesweek is [[Tafelberg]] die hele week lank saans verlig. Die Lugmag het van tyd tot tyd 'n reeks lugvertonings oor die feesterrein uitgevoer en die Suid-Afrikaanse torpedojaer ''Jan van Riebeeck'', die Portugese torpedojaer ''Alfonso de Albuquerque'' en die Britse fregat ''Actaeon'' het welwillendheidsbesoeke aan die Tafelbaaise hawe gebring. Die finale feesweek het begin met 'n dankdag op Sondag [[30 Maart]] [[1952]]. Die oggend om tienuur het kerke oral in die Skiereiland hul klokke gelui en toe het elke gemeente 'n spesiale Van Riebeeck-diens gehou. Om halfelf was daar 'n militêre kerkparade by die [[NG gemeente Kaapstad|Groote Kerk]] in die middestad. Die namiddag was daar 'n dankdiens vir die jeug in die Feesstadion waar die massakoor van die Skiereiland opgetree het. DieseldeDieselfde aand was daar in die Feesstadion 'n nasionale dankdiens met sang, gebed en 'n boodskap aan die volk deur die aartsbiskop van Kaapstad.
 
[[Lêer:Van Riebeeck-feesterrein.jpg|thumb|360px|left|Die terrein aan die onderpunt van Adderleystraat waar die Van Riebeeck-fees in [[Kaapstad]] gevier is.]]
 
===Maandag, 30 Maart===
Die Maandagoggend het die burgemeester van Kaapstad, rdh. F. Sonnenberg, die Van Riebeeck-park aan die hange van [[Tafelberg]] ingewy. By dieselfde geleentheid het dr. [[D.F. Malan]] die proklamasie van Tafelberg as historiese monument aangekondig. Die namiddag het die poskoetse en marathanhardlopers in die stadion aangekom. Daar was 'n optog van die atlete en kort voor vier 'n fanfare met die aankoms van die poskoetsgasvroue, geklee in 17de-eeuse drag (die eggenotes van kabinetsministers, die eggenote van die Leier van die Opposisie (adv. [[Koos Strauss]]), vrouelede en eggenotes van lede van die sentrale en Kaapstadse komitees). Kort hierna het die poskoetse Bloemfontein, Kaap, DrubanDurban, Germiston, Johannesburg, Pretoria en Setlaars aangekom, met die burgemeesters, burgemeestersvroue en stadsklerke van die stede wat die koetse geskenk het, en die voorsitter en ondervoorsitter en hul gades van die Kaapse Afdelingsraad daarin. Dr. [[Eben Dönges]], minister van binnelandse sake, het die verwelkoming behartig. Hierna volg 'n outydse tuinparty. Laat die namiddag was daar 'n plegtigheid in die [[Kasteel die Goeie Hoop]], waar die agt rapportryers uit [[Pretoria]] aangekom het. Die dag is afgesluit met 'n kermisaand by die Van Riebeeck-feesskou.
 
===Dinsdag, 1 April===
Die dag begin met 'n parade van die jeug. Leerlinge en studente van alle Skiereilandse onderwysinrigtings onder die Kaaplandse en Uniale onderwysdepartemente en besoekende leerlinge uit alle dele van die land neem om tienuur aan 'n massa-optog deel. Tydens Blom van die Jeug dra seuns en meisies, gekies op plaaslike feeste oral in die land om hul onderskeie gemeenskappe te verteenwoordig, die wapens van hul munisipaliteit. Die optog is gelei deur vier jong Suid-Afrikaners, twee Afrikaans en twee Engels, gekies deur die tydskrif ''[[The Outspan]]'', om die stamgroepe van die Unie te verteenwoordig. Om 11:20 het 'n massakooor van die [[Paarl]], [[Wellington]] en [[Franschhoek]] onder leiding van AldertAlbert du Toit opgetree en daarna was daar 'n massa-vertoning van liggaamsopvoeding deur duisend meisies van hoërskole in die Kaapse afdeling en studente van die Kaapstadse Opleidingskollege.
 
Ná 'n massakoor van die [[Strand]] en [[Somerset-Wes]] se optrede, het ook duisend seuns liggaamsopvoeding vertoon en daarna was daar 'n boodskap aan die jeug deur prof. [[Gawie Cillié]]. 'n Massakoor deur skole van [[Stellenbosch]] is gevolg deur 'n uitvoering met vlae deur studente van die [[Universiteit van Stellenbosch]] en die afsluiting, kort voor eenuur, deur blaasorkeste van die Lugmag en die Staande Mag.
 
Die aand was daar 'n byeenkoms in die Feesstadion met touspringoefeninge en ritmiese oefeninge en toe 'n massakoor van Skiereilandse skole onder Walter Swanson. 'n Vertoning deur die Padvinders en Padvindsters het gesamnetlikgesamentlike sang en 'n massavertoning van liggaamsoefeninge voorafgegaan. Om negeuur die aand het die massakoor van die Skiereilandse skole weer aan die beurt gekom en daarna 'n vertoning deur die [[Voortrekkers]] met die aankoms van 3 000 fakkeldraers by die stadion wat die Vlam van die Beskawing vergesel het wat gebring is deur fakkeldraers uit die vier provinsies, [[Suidwes-Afrika]] en [[Rhodesië]]. Die vlam is oorhandig aan dr. [[Abraham van der Merwe]], voorsitter van die sentrale feeskomitee, deur die leier van die Voortrekkers.
 
Die aand is afgesluit met gesamentlike sang van ''Die Lied van Jong Suid-Afrika'', 'n boodskap aan die jeug gelewer deur twee verteenwoordigers van die jeug, 'n massakoor van Skiereilandse kore wat ''Jerusalem'', ''Come see where golden-hertaed spring'' en ''Die Son Verrys'' gesing het en laastens die finale deur blaasorkeste van die Lugmag en die Staande Mag.
* Kaptein kok oorweeg met sy raad om te trek oor die [[Drakensberg]] na [[Niemandsland]], begelei deur sy soldate.
* Die aanleg van [[Kokstad]] en strenge bevele van kaptein Kok.
* Die Griekwas onder hul opperhoofde Andrew, Abraham en StockenstroomStockenström le Fleur.
 
Om tweeuur het 'n musikale rit deur die Suid-Afrikaanse Polisie gevolg, daarna 'n tussenspel deur die blaasorkes en toe 'n optog deur die Kaapse Maleise gemeenskap wat bestaan het uit:
84 856

wysigings