Verskil tussen weergawes van "Inflasierekeningkunde"

Help asb om die artikel skoon te maak.
k (robot Bygevoeg: pt:Atualização monetária)
(Help asb om die artikel skoon te maak.)
{{Gaan taal na}}
 
'''Inflasierekeningkunde''' is 'n reële waarde boekhoustelsel waarvolgens die reële waardes van konstante reële waarde nie-monetêre items outomaties permanente behou word in die [[ekonomie]] of [[firma]] in plaas van hul outomatiese onwetende vernietiging teen die [[inflasiekoers]] deur geoktroieerde rekenmeesters wanneer hulle nie ten volle of nooit op datum gebring word nie.[http://www.accountancysa.org.za/resources/ShowItemArticle.asp?ArticleId=1235&Issue=857] Die enigste verskil tussen 'n reële waarde rekeningkunde model en die huidige tradisionele Histories Koste-model in [[Suid-Afrika]] is die herroeping van die bestendige rekeneenheid aanname - die basis van die Historiese Koste model. Enige firma in [[Suid-Afrika]] is vry om die bestendige rekeneenheid aanname te herroep en 'n reële waarde rekeningkunde model te gebruik.
 
In 'n ekonomie of firma waar 'n reële waarde rekeningkunde model gebruik word het inflasie slegs een komponent, naamlik monetêre of geld inflasie. Historiese Koste inflasie is onmoontlik in 'n ekonomie of enkele maatskappy of groep van maatskappye wat 'n reële waarde rekeningkunde model gebruik.
 
Inflasie het altyd 'n monetêre oorsprong en het altyd die vernietiging van monetêre waarde tot gevolg met die gebruik van watter rekeningkunde model ook al in alle inflasie ekonomiëekonomieë - lae, hoë of hiperinflasie ekonomiëekonomieë.
 
Monetêre of geld-inflasie vernietig die reële of koopwaarde van geld en ander monetêre items. In die algemeen dink almal dat inflasie net een komponent het, naamlik, die monetêre komponent. Mense is meestal onbewus van die nie-monetêre komponent wat geignoreergeïgnoreer word net soos die kennis dat die Historiese Koste model nie reële waarde 100% in die ekonomie behou nie geignoreergeïgnoreer word deur die toepassing van die bestendige rekeneenheid aanname wat die basis van die Historiese Koste model is.
 
Historiese Koste inflasie is die onwetende jaarlikse vernietiging deur geoktroieerde rekenmeesters van biljoene Rande in reële waarde in konstante reële waarde nie-monetêre items wat nie ten volle of nooit reggestel word nie as gevolg van die kombinasie van monetêre inflasie en die bestendige rekeneenheid aanname soos dit deur geoktroieerde rekenmeesters toegepas word volgens die Historiese Koste model in inflasionistiese ekonomiëekonomieë.
 
Die twee komponente - monetêre inflasie en Historiese Koste inflasie - moet nie verwar word nie en die spesifieke oplossings vir albei moet ook nie verwar word nie.
 
Monetêre of geld inflasie is altyd teenwoordig met die teenwoordigheid van geld in 'n inflasionistiese ekonomie. Historiese Koste inflasie is slegs teenwoordig met die teenwoordigheid van die Historiese Koste model. Historiese Koste inflasie is onmoontlik met die instelling van 'n reële waarde rekeningkunde model. Alle inflasierekeningkunde modelemodelle is nie automatiesoutomaties 100% reële waarde modelemodelle nie.
 
Nie-monetêre reële waarde oplossings vir die stop van Historiese Koste inflasie help nie per-se om monetêre inflasie te verminder nie. Dit kan moontlik help of dit kan ook absoluut niks help om monetêre inflasie te verminder nie. Nie-monetêre reële waarde oplossings (byvoorbeeld die instelling van 'n reële waarde rekiningkunde model) se doel is om Historiese Koste inflasie geheel en al te stop. Dit mag ook help om monetêre inflasie te verminder en dit mag ook niks help nie.
 
Die instelling van 'n effektiewe monetêre oplossing vir die drastiese vermindering van monetêre
inflasie logies verminder ook die onwetende jaarlikse vernietiging deur geoktroieerde rekenmeesters van biljoene Rande in reële waarde in konstante reële waarde nie-monetêre items as gevolg van die feit dat geld die verslagsdoenings rekeneenheid is; by voorbeeld, die dollariseering van 'n ekonomie of lae-inflasie ekonomiëekonomieë.
 
Monetêre of geld inflasie word veroorsaak deur die kombinasie van verskillende ekonomiese prosesse, byvoorbeeld, oormatige nuwe geld voorsiening in die ekonomie of swakhede in enige van die ander onderliggende waarde sisteme in die ekonomie; by voorbeeld, 'n swak sentrale regering, slegte makro en mikro ekonomiese maatreëls, 'n swak onderrig stelsel, 'n swak verdeding stelsel, swak industrieleindustriële ontwikkeling, 'n swak gesondheids stelsel, 'n swak opleidingstelsel, swak ekonomiese infrastrukture, 'n swak bank stelsel, 'n reserwe bank wat nie 100% onafhanklik van die regering is nie (by voorbeeld die SA Reserwe Bank), ens.
 
Enige kombinasie van hierdie probleme kan monetêre inflasie veroorsaak. Daar is verskillende algemene aanvaarde oplossings vir monetêre inflasie wat deur die reserwe bank toegepas word om monetêre inflasie so na as moontlik aan 2% inflasie te hou - die huidige internasionale aanvaarde korrekte vlak vir monetêre inflasie.
Een van die basiese beginsels van rekeningkunde is die verslagsdoeningsgeldeenheid beginsel: die verslagsdoeningsgeldeenheid in rekeningkunde is die basiese monetêre eenheid van die mees relevante geldeenheid. Die rekeningkunde monetêre verslagsdoeningsgeldeenheid is die enigste internasionale standaard rekeneenheid wat nie 'n werklike bestendige rekeneenheid is nie. Alle ander rekeneenhede, by voorbeeld die [[duim]], [[millimeter]], [[sentimeter]], [[kilometer]], [[myl]], [[pond]], [[gram]], ensovoorts, is almal werklike bestendige rekeneenhede
 
Geoktroieerde rekenmeesters gebruik 'n Pyrrhiese oplossing wat geldillusie deur die eeue tot gevolg gehad het. Hulle neem eenvoudig aan dat al die verskillende geldeenhede in al die verskillende wêreld ekonomiëekonomieë geskep en bestuur deur 'n reserwebank of regering, almal "100% bestendige" verslagsdoeningsgeldeenhede is in laë-inflasie ekonomiëekonomieë - slegs vir die waardering van konstante waarde items en niks anders nie.
 
===Prysbestendigheid===
Hierdie geldillusie word selfs vandag nog onderskraag deur verklarings deur die [[Europese Reserwebank]] dat prys bestendigheid gedefinieer word as 'n jaarlikse toename van onder 2% in die Geharmoniseerde Verbruikers Prysindeks vir die Euro-area. Die EuropeuseEuropese Reserwebank het ook aangedui dat, in die nastrewe van prys bestendigheid, hulle doel is om inflasie koerse onder, maar naby 2% oor die medium termyn te hou. Ongelukkig ignoreer die SA Reserwe Bank die internasionale aanvaarde 2% inflasie koers wat tot geweldige onwetenede jaarlikse vernietiging deur geoktroieerde rekenmeesters van reële waarde in SA lei.
 
Dit word verklaar nieteenstaande die feit dat aaneenlopende 2% jaarlikse inflasie 51% van die reële waarde van alle monetêre waardes asook 51% van die reële waarde van alle onuitbetaalde wins van alle maatskappye in die [[Europese Monetêre Unie]] oor 35 jaar sal vernietig - ''ceteris paribus''.
Historiese Koste Rekeningkunde is die wêreldwye basiese rekeningkunde model.
 
In die meesstemeeste lande word die hoof finansielefinansiële state opgestel volgens die Histories Koste model sonder om die verandering in die algemene prys vlak of die toename in spesifieke pryse van bates in ag te neem, behalwe tot die mate waarin eindommeeiendomme, toerusting en beleggings geherwaardeer mag word.
 
===Bestendige rekeneenheid aanname===
Een van die basiese beginsels van rekeningkunde is die rekeneenheid beginsel: die rekeneenheid in rekeningkunde is die basiese monetêre eenheid van die mees relevante geldeenheid. Hierdie beginsel neem ook aan dat die rekeneenheid bestendig is; dit is, veranderings in sy algemene koopwaarde word nie as belangrik genoeg beskou om veranderinge te benodig in die finansiële state nie.
 
Deesdae word die bestendige rekeneenheid aanname as deel van die Histories Koste model slegs toegepas vir die waardeering van konstante reële waarde nie-monetêre items in lae-inflasie ekonomiëekonomieë. Rekenmeesters het deur die jare besef dat die bestendige rekeneenheid aanname nie gebruik kan word vir die waardering van wisselvallige reële waarde nie-monetêre items nie. Wisselvallige reële waarde nie-monetêre items word deesdae waardeer volgens, by voorbeeld, redelike waarde, mark waarde, huidige waarde, netto gerealiseerde waarde of terugwinbare waarde in terme van die Internasionale Rekeningkundige Standaarde Raad se Internasionale Rekeningkundige Standaarde en Internasionale Finansiele State Standaarde asook thedie VSA se Algemene Aanvaarde Rekeningkunde Beginsels.
 
Voorbeelde van wisselvallige reële waarde nie-monetêre items is eiendomme, toerusting, land, geboue, voorraad, aandele, buitelandse geld, verkoops goedere, meubels, motors, lorries, skepe, vliegtuie, treine, ens.
 
Buitelandse geld is nie die funksionele geldeenheid in 'n ekonomie waar dit nie die verslagsdoeningsgeldeenheid is nie, naamlik, waar maatskappye nie hul rekeningkunde alleenlik in die buitelandse geld eenheid doen nie. Buitelandse geld is slegs geld in lande wat hulle ekonomiëekonomieë gedollariseerd het, by voorbeeld, Panama, Ekwador en El Salvador.
 
===Historiese Koste inflasie===
===Onuitbetaalde Wins===
 
Die beste voorbeeld van Historiese Koste inflasie is die huidige wêreldwye vernieting van die reële waardes van all onuitbetaalde wins in alle maatskappye in die wêreld met onuitbetaalde wins deur die kombinasie van inflasie en die bestendige rekeneenheid aanname in alle lae-inflasie ekonomiëekonomieë. Die reëls van die Historiese Koste model, naamlik die bestendige rekeneenheid aanname, verbied die regstelling van die reële waardes van onuitbetaalde wins in all lae-inflasie lande. Onuitbetaalde wins is in beginsel dieseldedieselfde as kontant (geld) in alle maatskappye in lae-inflasie ekonomiëekonomieë. Die gemiddelde jaarlikse waarde van onuitbetaalde wins word op hierdie oomblik vernietig teen die gemiddelde jaarlikse inflasie koers in all maatskappye met onuitbetaalde wins in lae-inflasie lande (In alle lande wat nie IAS 29 toepas nie).
 
Die jaarlikse vernietiging van die reële waarde van onuitbetaalde wins wêreldwyd beloop heel mootlikmoontlik honderde biljoene Euros. Dit is baie eenvoudig om dit te stop: herroep die bestendige rekeneenheid aanname. Anders gestel: doen alle rekeningkunde volgens Reële Waarde Rekeningkunde (Real Value Accounting) in plaas van Historiese Kost Rekeningkunde.
 
In Suid Afrika sal dit die vernietiging van die nie-monetêre deel van die SA ekonomie deur hoë of hiperinflasie onmootlik maak.
===Hiperinflasie===
 
Slegs maatskappye in hiper inflasionistiese ekonomiëekonomieë mag onuitbetaalde wins reële waarde regstel (heel moontlik slegs Zimbabwe met 8000% hiper inflasie) in terme van Internasionale Rekeningkunde Standaard IRS 29 FinansieleFinansiële State in 'n Hiperinflasionistiese Ekonomie.
 
Maar, slegs solank die kumulatiewe inflasie oor drie jaar 100% bereik of verbysteek - die kumulatiewe inflasie koers wat benodig word vir die instelling van IRS 29. Dit is gemiddeld 26% vir drie jaar na mekaar. Sodra daar nie meer hiperinflasie is nie, byvoorbeeld 20% jaarlikse inflasie vir 'n onbeperkte tydperk, dan word hulle nie meer toegelaat om onuitbetaalde wins se reële waarde reg te stel nie. Dan word hulle deur die reëls van die Historiese Koste model gedwing om onuitbetaalde wins se reële waarde weer te vernietig - teen 20% per jaar. Of teen al die ander lae inflasie koerse in die wêreld vandag.
 
Die meesstemeeste rekenmeesters is onbewus dat dit gebeur en dat dit die gevolg is van hulle gebruik van die Historiese Koste model.
 
Eenvoudig gestel: die Historiese Koste model het altyd in die verlede waarde wêreldwyd permanent vernietig en vernietig nou waarde permanent wêreldwyd.
==Inflasierekeningkunde==
 
Inflasierekeningkunde was gebruik om hierdie massiewe vernietiging van die reële waardes van konstante reële waarde nie-monetêre items in hiperinflasionistiese ekonomiëekonomieë te stop.
 
Inflasierekeningkunde was in twee formevorme gebruik:
 
(1) Dit het die bestendige rekeneenheid aanname heeltemal herroep en gevolglik die massiewe vernietings effek in die berekening van konstante reële waarde nie-monetêre items in hiperinflasionistiese ekonomiëekonomieë heeltemal gestop; of
 
(2) Dit het die bestendige rekeneenheid aanname amper heeltemal herroep en gevolglik die massiewe vernietings effek in die berekening van konstante reële waarde nie-monetêre items in hiperinflasionistiese ekonomiëekonomieë tot ''n baie lae vlak verminder.
 
Wanneer inflasierekeningkunde in lae inflasie ekonomiëekonomieë gebruik word sal dit die massiewe vernietiging van die reële waardes van konstante reële waarde nie-monetêre items in lae inflasie ekonomiëekonomieë - soos Suid Afrika - stop.
 
===Unidade Real de Valor===
 
Die Unidade Real de Valor in Brasilië was 'n voorbeeld van die eerste model.
 
Die Unidade Real de Valor was 'n baie unieke nie-monetêre indeks. Dit het twee komponente gehad. Dit was 'n nie-monetêre indeks gedurende die lewe van die Unidade Real de Valor en aan die einde is dit in hulle nuwe geld eenheid verander - die Real, naamlik, 'n monetêre eenheid. Die finale tweede komponent is nie 'n algemene komponent nie. Dit was uniek in Brasilië gewees. Dit is nie 'n noodwendige deel van 'n nie-monetêre indeks nie. Die VSA Dollar kan ook as 'n baie goeie direkte nabootsing van 'n nie-monetêre indeks in 'n chaotiese hiperinflasie ekonomie soos Zimbabwe gebruik word.
 
URV's was in Cruzeiros Reais gekwoteer. Die URV se intrinsieke waarde was aan drie prys indekse gekoppel en het 'n vasste kwoteering van 1-tot-1 met thedie VSA Dollar gehad. Die wisselkoers tussen die URV en die Cruzeiro Real was daagliks deur die regering herbereken en gepubliseer.
Alle nie-monetêre items het URV en Cruzeiro Real pryse gehad, maar betalings was slegs in Cruzeiros Reais.
 
Die feit dat thedie URV op drie Brasiliaanse (en nie Amerikaanse) prys indekse gebaseer was het tot gevolg gehad dat die bestendige rekeneenheid aanname 100% in Brasilië herroep was, maar, slegs gedurende die periode van die URV. Ongelukkig het die Brasiliaanse Reserve Bank onwetend die baie vernietigende bestendige rekeneenheid aanname weer in die Brasiliaanse ekonomie ingestel toe hulle die unieke tweede deel van die URV voltooi het en dit as hul nuwe geld eenheid, die Real, ingestel het.
 
==Inflasie vereenvoudig==
Inflasie vernietig altyd waarde. Dit word op twee maniere gedoen: inflasie vernietig die waarde van geld en dit vernietig ook die waarde van dinge waarvan die waardes nooit op datum gebring word nie, soos byvoorbeeld die winste wat 'n besigheid in die besigheid behou en nie aan eienaars uitbetaal nie.
 
Dit sal 0% inflasie in die reële (alles wat nie werklike geld is nie) ekonomie in Suid Afrika veroorsaak. Daar sal nog altyd geld inflasie in SA wees. 'n Persoon wat geen geld hou nie maar eerder ekonomiese dinge koop met sy geld sal geen waarde verloor met geld inflasie nie - want die persoon hou geen geld nie.
 
Enige besigheid en die Suid Afrikaanse regering het die keuse om hierdie aanname onmiddelikonmiddellik te stop. Salarisse, besighede se kapitaal en belasting, onder andere, sal maandeliks op datum gebring word. Alle ander konstante waarde dinge ook. Dit sal 0% inflasie in hierdie dinge veroorsaak.
 
Hierdie manier van dinge doen is al klaar moontlik, maar slegs gedurende hiperinflasie. Dit is noodsaaklik vir Suid Afrika om dit ook onder normale inflasie te doen om die vernietiging van waarde in die reële ekonomie onmoontlik te maak. [http://www.accountancysa.org.za/resources/ShowItemArticle.asp?ArticleId=1235&Issue=857]
 
==Internetbronne==
* [[:en:Constant Purchasing Power Accounting|Constant Purchasing Power Accounting op die Engelse Wikipedia]] {{en}}
* [http://realvalueaccounting.blogspot.com/ Real Value Accounting]
 
==Sien ook==
 
[[Konstante Koopkragrekeningkunde]]
 
 
 
[[Kategorie:Rekeningkunde]]
 
Anonieme gebruiker