Hoofstuk Een van die Grondwet van Suid-Afrika - Tale