Lys van kommandeurs en goewerneurs van die Kaapkolonie - Tale