'n Termometer is 'n toestel wat die temperatuur of temperatuurgradiënt meet deur van 'n verskeidenheid beginsels gebruik te maak. 'n Termometer het twee belangrike elemente: die temperatuursensor (bv. die bol van 'n kwiktermometer) waarin 'n fisiese verandering plaasvind wat verbind word met die temperatuur, plus 'n manier om die fisiese verandering in 'n waarde om te skakel (bv. die skaal op 'n kwiktermometer). Termometers maak toenemend van elektroniese maniere gebruik om 'n digitale lesing of inset tot 'n rekenaar te lewer.

'n Kliniese kwiktermometer