Thomas Duncan Moodie

Ds. Thomas Duncan Moodie (4 September 1908 in distrik Heidelberg, Transvaal – vroeg Januarie 1978 in Kemptonpark) was leraar in die Nederduitse Gereformeerde Kerk, onder meer op Melsetter, die dorp wat sy grootvader gestig het.

Moodie is in die distrik Heidelberg gebore en verlaat die skool ná st. 6 om op die Hoëveld te gaan boer. Toe hy hom later geroepe voel om predikant te word, begin hy met ’n korrespondensiekursus, maar weens die Groot Depressie moet hy sy heenkome in die goudmyne aan die Rand gaan soek. Eers in 1943 kan hy na die Universiteit van Pretoria gaan waar hy in 1947 die B.A.-graad verwerf. Sy teologiese opleiding kry hy aan die Kweekskool op Stellenbosch en word in 1951 op 43-jarige leeftyd gelegitimeer. Op 23 Februarie 1952 word hy in die Vrystaatse gemeente Petrus Steyn bevestig. In September 1958 word hy die eerste leraar van die NG gemeente Brenthurst, Brakpan, waar die gemeente onder sy leiding ’n kerk en pastorie oprig.

In Junie 1964 gaan hy na Melsetter in die destydse Suid-Rhodesië, wat deur sy grootvader, Thomas Moodie, gestig het toe hy van 1891 – '92 leier was van die baanbreker-Moodietrek uit die Vrystaat na Gazaland. Op sy versoek noem die owerheid die plek Melsetter na die plek van herkoms van die Moodie-familie op die Orkney-eilande aan die kus van Skotland. Drie jaar later vertrek hy na sy laaste gemeente, Bloemhof-Oos, waar daar in sy dienstyd van presies tien jaar ook ’n kerkgebou verrys.

Met sy rysige gestalte – sy grootvader is ook Groot Tom genoem – en sy grys hare was hy ’n gerespekteerde leraar. Hy was by uitnemendheid ’n herder en altyd haastig om soveel moontlik so gou moontlik te doen.

BronWysig

  • Maree, W.L., Jaarboek van die Nederduitse Gereformeerde Kerke 1979. Braamfontein: Tydskriftemaatskappy van die Nederduitse Gereformeerder Kerk, 1978.