Tweede kabinet van Hendrik Verwoerd

Hendrik Verwoerd was van 1958 tot en met sy dood in 1966 die land se Eerste minister.
Kabinetspos Minister Begin Einde
Eerste minister Hendrik Verwoerd 1 April 1966 6 September 1966
Arbeid en Minderhede Marais Viljoen 1 April 1966 6 September 1966
Bantoe Administrasie en -Ontwikkeling
Bantoe Onderwys
M. C. Botha 1 April 1966 6 September 1966
Binnelandse Sake P. K. Le Roux 1 April 1966 6 September 1966
Bosbou, Toerisme en Sport Frank Waring 1 April 1966 6 September 1966
Buitelandse Sake Hilgard Muller 1 April 1966 6 September 1966
Ekonomie Nicolaas Diederichs 1 April 1966 6 September 1966
Finansies Eben Dönges 1 April 1966 6 September 1966
Handel en Landboubemarking,
Landboukrediet en Grondadministrasie
D.C.H. Uys 1 April 1966 6 September 1966
Immigrasie
Indiërsake
Alfred Trollip 1 April 1966 6 September 1966
Justisie
Polisie
John Vorster 1 April 1966 6 September 1966
Landboutegniese Dienste
Water
Jim Fouché 1 April 1966 6 September 1966
Mynbou Jan Haak 1 April 1966 6 September 1966
Onderwys, Kuns en Wetenskap
Inligting
Jan de Klerk 1 April 1966 6 September 1966
Openbare Werke
Maatskaplike Welsyn en Pensioene
Willie Maree 1 April 1966 6 September 1966
Pos en Telegraafwese
Gesondheid
Albert Hertzog 1 April 1966 6 September 1966
Verdediging P.W. Botha 1 April 1966 6 September 1966
Vervoer Ben Schoeman 1 April 1966 6 September 1966
vorige:
Kabinet van Hans Strijdom
Kabinette van Hendrik Verwoerd
Flag of South Africa (1928-1994).svg
8 Oktober 1961—6 September 1966
volgende:
Eerste kabinet van John Vorster