Tweede kabinet van J.B.M. Hertzog

Kabinet van Suid-Afrika
Tweede kabinet van J.B.M. Hertzog

J.B.M. Hertzog

Staatshoof
Koning George V
Eerste Minister (1929–1933)
J.B.M. Hertzog
Party:
Nasionale Party (9) en Arbeidersparty (2)
Status in wetgewer
Koalisie
Opposisie
Suid-Afrikaanse Party
Leier van die opposisie
Jan Smuts
Periode:1910 – 1961
Unie van Suid-Afrika

Die Tweede kabinet van J.B.M. Hertzog was van 14 Junie 1929 tot 17 Mei 1933 in Suid-Afrika aan bewind.

Kabinet

wysig
Pos Minister Termyn Party
Eerste Minister   Genl. J. B. M. Hertzog 1929 1933 Nasionale Party
Minister van Eksterne Sake
Minister van Landbou   Genl. Jan Kemp LV 1929 1933 Nasionale Party
Minister van Verdediging   Agb. Frederic Creswell LV 1929 1933 Arbeidersparty
Minister van Arbeid
Minister van Onderwys   Agb. D.F. Malan LV 1929 1933 Nasionale Party
Minister van Binnelandse Sake
Minister van Gesondheid
Minister van Finansies   Agb. N.C. Havenga LV 1929 1933 Nasionale Party
Minister van Justisie   Agb. Oswald Pirow LV 1929 1933 Nasionale Party
Minister van Lande   Agb. Piet Grobler LV 1929 1933 Nasionale Party
Minister van Besproeiing   Agb. E.G. Jansen MP 1929 1933 Nasionale Party
Minister van Naturellesake
Minister van Mynbou en Industrieë   Agb. Adriaan Fourie LV 1929 1933 Nasionale Party
Minister van Pos- en Telegraafwese   Agb. Henry Sampson LV 1928 1929 Arbeidersparty
Minister van Openbare Werke
Minister van Spoorweë en Hawens   Agb. Charl W. Malan LV 1929 1933 Nasionale Party