Wonderklip (wondersteen) is ‘n uitsonderlike tipe leiklip.

Dit is ‘n sagte gesteente wat hoofsaaklik uit pirofilliet, een van die silikaatminerale, bestaan. Hierdie gematamorfoseerde klei was waarskynlik oorspronklik ‘n bentoniet en is lig blouerig van kleur. Die verkleur nie noemenswaardig na langdurige blootstelling aan die atmosfeer nie. Wonderklip kan geweldidge hitte weerstaan. Sou dit verwarm word tot 1200°C is die volume van komponente wat uit wonderklip vervaardig is nog dieselfde as by kampertemperatuur.

Omdat dit redelik sag is, kan dit maklik tot onderdele van apparate verwerk word. Boonop is dit bestand teen sure en is dit ‘n goeie elektriese isolator. In ruimtetuie word dit gebruik. Ook word dit aangewend in die samestellilng van nywerheidsdiamante. Wonderklip is merkwaardig bestand teen verwering soos blyk uit ‘n grafsteen gedateer 1928 in die Ottosdal-kerkhof.

Wonderklip word ten noorde van Ottosdal op die plase Driekuil en Gestoptefontein gedelf.

BibliografieWysig

  • Coetzee, C.B. (red.): Delfstowwe van die Republiek van Suid-Afrika. 5de uitgawe. Pretoria: Staatsdrukker, 1976. ISBN 0-621-06436-X