In linguistiek, is woordorde tipologie die studie van die sintaktiese onderdele van 'n taal, en hoe verskillende tale verskillende ordes gebruik. Korrelasies tussen ordes wat in verskillende sintaktiese sub-domeine gevind word, is ook van belang. Die primêre woordordes wat van belang is, is die samestellende orde van'n klousule – die relatiewe orde van die onderwerp, voorwerp, en die werkwoord; die orde van wysigers (byvoeglike naamwoorde, syfers, besitlike voornaamwoorde en hulpwoorde) in 'n frase met 'n selfstandige voornaamwoord; en die orde van bywoorde.