Die 13de eeu het in die jaar 1201 begin en teen die einde van 1300 geëindig.