Die 23ste eeu sal in die jaar 2201 'n aanvang neem en teen die einde van die jaar 2300 ten einde kom.