Abjaterskop is 'n 1 378 m hoë heuwel in die Madikwe-wildreservaat in die provinsie Noordwes, Suid-Afrika, 30 km oosnoordoos van Witkleigat en 30 km wessuidwes van Derdepoort. Dis die hoogste punt in die reservaat.

Die naam is van Afrikaanse oorsprong en die eerste deel dui op 'n rakker, kwajong of skelm. Hoekom die koppie dié naam gekry het, is blykbaar nie bekend nie, maar daar is gereeld sprake van Abjaterskop in Herman Charles Bosman se kortverhale, byvoorbeeld Mafeking Road.

  • Raper, Peter Edmund. 2020. Plekname van Suider-Afrika. Protea Boekhuis. Pretoria.