'n Affiks is 'n taalkundige term vir 'n woorddeel, wat opsig self nie betekenis dra nie, maar wat aan ander woorde geheg word om sodoende nuwe woorde te vorm.

Tipes affikse wysig

'n Affiks kan een van die volgende wees:

  • 'n Voorvoegsel (prefiks)
  • 'n Invoegsel (infiks)
  • 'n Agtervoegsel (suffiks)
  • 'n Omvoegsel
  • 'n Betekenisdraende aanhegting

Voorbeelde wysig

  • geslaap - die affiks "ge-" is 'n voorvoegsel
  • houtjie - die affiks "-jie" is 'n agtervoegsel