Afrikaanse Kinderensiklopedie

boek

Die Afrikaanse Kinderensiklopedie is 'n ensiklopedie wat vir Afrikaanssprekende kinders geskryf is, alhoewel enige persoon met Afrikaanse taalkennis dit dalk inligtend kan vind. Die ensiklopedie is onder redaksie van die Ensiklopedie-afdeling van die Nasionale Opvoedkundige Uitgewery Beperk (Nasou) saamgestel.

Kenteken van die Afrikaanse Kinderensiklopedie
Die Afrikaanse Kinderensiklopedie, Deel I van 1959; destyds uitgegee deur Nasionale Boekhandel Bpk.

Die stof in die ensiklopedie is in die volgende hoofrubrieke ingedeel:

  • Lewensverhale
  • Die mens en sy bedrywighede
  • Die verhaal van Suid-Afrika
  • Aarde en heelal
  • Die diereryk
  • Die planteryk
  • Die mens: sy liggaam en verstand
  • Wondere van die wetenskap
  • Lande en volke

Indeling van artikels

wysig

Die stof in die rubrieke is oor die algemeen sistematies gerangskik, dit wil sê van die laagste tot die hoogste vorme (in die geval van plant- en dierkunde), of van die vroegste tye tot die hede (in die geval van historiese onderwerpe). Hierdie stelsel is nie in een van die rubrieke, genaamd Die mens en sy bedrywighede, gevolg nie, omdat dit oor onderwerpe soos godsdiens, kleredrag, taal, kunsvorme, wapens, sport, ens. handel. Hierdie onderwerpe kan egter maklik gevind word deur in die inhoudsopgawe voor in elke deel (buiten die eerste en tweede dele), of in die Sistematiese Inhoudsopgawe in die twaalfde deel, te raadpleeg.

Die meeste rubrieke begin in deel drie en word in die daaropvolgende dele voortgesit. Die uitsonderings is die rubrieke Lewensverhale, wat in dele een en twee afgehandel word, en Die Verhaal van Suid-Afrika, wat in deel sewe begin.

Voor in elke deel verskyn daar 'n opgawe van die inhoud van die betrokke boekdeel, met 'n aanduiding van die onderwerpe wat in vorige dele behandel is.

'n Volledige bladsyindeks van sleutelwoorde verskyn saam met kinderverhale in deel 10. 'n Opgedateerde deel 11 is later gepubliseer.