Afrikaner Calvinisme

Afrikaner Calvinisme is 'n teoretiese kulturele en godsdienstige ontwikkeling onder Afrikaners wat elemente van die Calvinistiese leer van die sewentiende eeu kombineer met 'n "uitverkore volk" ideologie soortgelyk aan dié wat deur voorstanders van die Joodse nasiebeweging aangevoer word.