Aksiaal verwys na 'n as of sentrale lyn. Die aksiale skelet, as voorbeeld, verwys na die sentrale gedeelte (die as) van die geraamte, wat uit die skedel en werwelkolom met borsbeen en ribbes bestaan.

Verduideliking van radiaal en aksiaal.

Abaksiaal is iets wat weg van die as geleë is

Adaksiaal verwys na iets wat aan die kant van die as is, of na die as gerig is.

Biaksiaal of tweeassig verwys na twee asse, sodat beweging in twee vlakke moontlik is. 'n Biaksiale gewrig, as voorbeeld, is 'n gewrig waarby beweging om twee dwarsasse, reghoekig tot mekaar, moontlik is.

Unaksiaal of eenassig verwys na een as wat ander eienskappe het as die (radiale) vlak loodreg daaraan. 'n Voorbeeld is dubbelbreking wat een- of tweeassig kan wees.

Ko-aksiaal verwys na 'n gemeenskaplike as, soos 'n koaksiale kabel.

Sien ook

wysig