'n Aktuarius is 'n lid van die moderatuur van 'n kerk wat oor kerkregtelike sake geraadpleeg word.

Petrus Swart was die eerste aktuarius van die nuwe Sinode van Suidwes-Afrika, wat op 5 Maart 1957 selfstandig geword het.

In die uitdrukking "actuarius synodi" word dit met 'n "c" geskryf (Latyns).

Die woord aktuarius moenie met aktuaris verwar word nie. 'n Aktuaris is 'n wiskundige wat 'n versekeringsmaatskappy adviseer oor risiko aan die hand van statistiese berekenings. Albei woorde kom van die Latyn actuarius, waarvan die stam, actum, openbare transaksie, register, beteken.