Alana Bailey

Suid-Afrikaanse skryfster
Alana Bailey
Foto: Verskaf deur Alana Bailey

Alana Bailey (*21 September 1965–) is 'n Suid-Afrikaanse skryfster, historiese navorser en adjunk-uitvoerende hoof van AfriForum en Kraal Uitgewers.

Lewe en werkWysig

Alana Bailey is op 21 September 1965 in Krugersdorp gebore,[1] waar sy skoolgaan en in 1983 aan die Hoërskool Monument matrikuleer. Daarna studeer sy aan die Universiteit van Pretoria en verwerf in 1986 'n B.A.-graad met Afrikaans-Nederlandse Kultuurgeskiedenis en Engels as hoofvakke. In 1988 behaal sy 'n B.A. Honneurs-graad in Kultuurgeskiedenis en in 1993 'n M.A.-graad in Historiese en Erfenisstudies, beide grade met lof. Vanaf 1987 tot 1989 is sy werksaam as historiese navorser by die Nasionale Kultuurhistoriese en Opelugmuseum (NASKO), waarna sy in 1989 by die Maatskappy vir Immigrasie (MVI) aansluit as migrasie-adviseur. Hierdie betrekking beklee sy tot 2005, wanneer MVI saamsmelt met AfriForum, die vakbond Solidariteit se burgerregte-inisiatief. Sedertdien is sy by AfriForum werksaam as adjunk-uitvoerende hoof verantwoordelik vir internasionale skakeling, taal, erfenis en kultuur. Deeltyds doen sy navorsing oor haar spesialisvelde, naamlik Suid-Afrikaanse kultuurgeskiedenis en internasionale migrasie.

SkryfwerkWysig

Haar skryfwerk sluit in fiksie, historiese publikasies, resensies, navorsingstukke en vertaalwerk. Sy ontvang in 2007 die ATKV Kinderboektoekenning vir graad 1-3 en in 2009 die Tienie Hollowaymedalje vir Prinses van die Afrikavlaktes[2] en die illustrasies in die boek (deur Emily Bornhoff) word in 2007 met die Katrine Harries-toekenning bekroon. Die illustrasies is dan ook 'n komplementêre bron van inligting, wat nie net kommentaar lewer op die verhaal nie, maar belangrike inligting deurgee wat nie deur die teks genoem word nie. Die verhaal verplaas die tradisionele Europese sprokie na Afrika, hoewel dit nie die tradisionele “altyd en gelukkig saambly” einde het nie. Dit is uniek van Afrika en weerspieël die werklikhede van die kontinent, terwyl dit ook kommentaar lewer oor die algemene menslike toestand.

PublikasiesWysig

AdministratiefWysig

 • Jaarverslae:  Maatskappy vir Immigrasie (Pretoria Streekkantoor), 1990 tot 2005 [15 verslae].
 • Verskeie maandelikse en kwartaallikse nuusbriewe, asook kwartaallikse brosjures vir die Maatskappy vir Immigrasie, 1991 tot 2005.

ArtikelsWysig

 • Hoe lyk dit met 'n potjie trik-trak?, Museum Memo 15(2), Junie 1987, pp. 17-19.
 • Brief van A.G. Visser vanaf Steytlerville as kultuurhistoriese bron, Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Kultuur- en Kunsgeskiedenis 1(4), Desember 1987, pp. 281-288  [mede-skrywer].
 • Dias se karveel span weer seile, Museum Memo 16(2), Junie 1988, pp. 18-21.
 • Die blaasbalk – 'n staatmaker windmaker, Museum Memo 16(2), Junie 1988, pp. 31-33.
 • Die Willem Prinsloo-Landboumuseum se verband met die Groot Trek, De Oude Emigrant (5),  1988-08-08, pp. 19; 31.
 • Trekkervermaak, De Oude Emigrant (5), 1988-08-08, p. 23.
 • Willem Prinsloo en die Groot Trek, Museum Memo 16(3), Augustus 1988, p. 25.
 • Willem Petrus Prinsloo – 'n kleurryke Transvaalse pionier, Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Kultuur- en Kunsgeskiedenis 2(4), Oktober 1988, pp. 260-267.
 • Speletjies en vermaak van die Trekkers, Museum Memo 16(4), November 1988, pp. 22-23.
 • Willem Prinsloo – Dorslandtrekker, Tydskrif vir Volkskunde en Volkstaal 44(3), November 1988,   pp. 26-34  [mede-skrywer].
 • Die Nasionale Dieretuin van Suid-Afrika (1899–1919):  Sosiale bymekaarkomplek in Pretoria, Museum Memo 17(4), November 1989, pp. 15-18.
 • Die Dorslandtrekker, Willem Prinsloo, Museum Memo 17(4), November 1989, pp. 19-20.
 • Samuel Silverthorne Bailey (1778–1864) – a doctor loved by rich and poor, Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis 4(1), Januarie 1990, pp. 1-7.
 • Die Afrikaanse raaiselskat, Tydskrif vir Volkskunde en Volkstaal 50(1), Junie 1994, pp. 33-42.
 • Afrikaans uit vreemde monde, Die Taalgenoot 66(4), April 1997, pp. 10-11.
 • Die Boodskap aan immigrant en emigrant, Die Gereformeerde Vroueblad 52(12), Mei 1998, pp. 12-13.
 • Geloftefees:  Toe en nou, Handhaaf 2(3), November 1998, pp. 9-12.
 • Die Kom Huistoe-Veldtog, Zuid-Afrika 80(9/10), September/Oktober 2003, p. 105.

Kreatiewe skryfwerkWysig

 • The Manuscript, Inclinations (2), 1986, pp. 11-14  [kortverhaal].
 • Communication, Inclinations (3), 1987, pp. 10-14  [kortverhaal].
 • Onse grondgoed, onse sielsgoed, Huisgenoot, 16 Desember 2004, pp. 108-115  [kortverhaal].
 • Die prinses van die Afrika-vlaktes / The princess of the Africa savannah, [kortverhaal – wen tweede prys in die ATKV / Antwerpen Kinderverhaalwedstryd in 2004 en in druk by Lapa Uitgewers].

MonografieëWysig

 • Die Groot Trek Gedenkdagboek 1838–1988, P.G. Nel (red.), Pretoria, 1987  [verskeie bydraes].
 • Op Trek, J.C. Pretorius (red.), Pretoria, 1988  [mede-skrywer].
 • Kaapse binnenshuise [sic] speletjies 1652–1806, Pretoria, 1991.
 • The military fortifications of Pretoria 1880–1902.  A study in historical archaeology, A.C. van Vollenhoven, Pretoria, 1999  [slegs uit Afrikaans in Engels vertaal].

Ongepubliseerde skripsies en navorsingsverslaeWysig

 • Kultuurhistoriese navorsingsmetodiek soos geïmplimenteer in 'n studie van Kaapse binneshuise speletjies (1652–1806), BA(Hons)-skripsie, Universiteit van Pretoria, Pretoria, 1989.
 • Geskiedenis van die Departement Menslike Hulpbronbestuur (1970s tot 2000), Verslag in opdrag van die Departement Menslike Hulpbronbestuur, Universiteit van Pretoria, Pretoria, 2000.
 • Geloftedagvierings in Suid-Afrika, 1910 tot 1994, Verslag in opdrag van die Voortrekkermuseum, Pietermaritzburg, Pretoria, 2002.
 • Die Gelofte van 16 Desember 1838:  Die herdenking en betekenis daarvan, 1838 tot 1910, MA-verhandeling, Universiteit van Pretoria, Pretoria, 2002.

ReferateWysig

 • Egodokumente as bron oor die daaglikse lewe tydens die Groot Trek, Nasionale kongres van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Kultuurgeskiedenis, Bloemfontein, 1988-10-28.
 • Kaapse binneshuise speletjies (1652–1806), Transvaalse Streekkonferensie van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Kultuurgeskiedenis, Pretoria, 1990-03-02.
 • Die Maatskappy vir Europese Immigrasie en immigrante uit Duitssprekende lande, Nasionale kongres van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Kultuurgeskiedenis, Genadendal, 1992-08-28.
 • Die Afrikaanse raaiselskat, Nasionale kongres van die Genootskap vir Afrikaanse Volkskunde, Pretoria, 1993-07-03.
 • Immigrasie en seevaart na die Kaap, 1652–1997, Nasionale kongres van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Kultuurgeskiedenis, Vereeniging, 1997-09-25.
 • Die kultuurhistoriese betekenis van herdenkings van die Gelofte van 16 Desember 1838, Nasionale kongres van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Kultuurgeskiedenis, Hermanus, 2004-10-01.

Resensies van publikasiesWysig

 • Town furniture of the Cape – M. Baraitser & A. Obholzer in Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Kultuur- en Kunsgeskiedenis 1(4), Desember 1987, pp. 349-350.
 • The English farmhouse and cottage – M. Barley in Historia 35(1), Mei 1990, pp. 100-101.
 • The reminiscences of Amelia de Henningsen (Notre Mère) – M. Young (ed.) in Historia 35(2), November 1990, pp. 133-135.
 • The reminiscences of Amelia de Henningsen (Notre Mère) – M. Young (ed.) in Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis 4(4), Desember 1990, pp. 289-290.
 • Huis onder die bessieboom – E. Marais in Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis 5(3), Julie 1991, p. 131.
 • In the footsteps of Lady Anne Barnard – J. Burman in Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis 6(1), Januarie 1992, pp. 54-55.
 • Kannalandse kameë – S. van Waart in Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis 6(2), April 1992, pp. 86-87.
 • We have done with pleading.  The women’s 1913 anti-pass campaign – J. Wells in Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis 7(2), Februarie 1993, pp. 39-40.
 • Die toubrug – E. Murray-Theron in Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis 7(2), Februarie 1993, pp. 41-42.
 • The Humphrey John Talbot collection in Cape Town – M. Olivier in Historia 38(1), Mei 1993, p. 100.
 • Briewe uit die Tuin van Eden – S. van Waart in Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis 9(1 & 2), 1995, pp. 201-202.
 • Tien blou krale en drie lemoene – Kinderjare op Nauhoho – H. Maritz in Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis 11(2), November 1997, pp. 128-129.
 • Dogter van Sion.  Machtelt Smit en die agtiende-eeuse samelewing aan die Kaap, 1749–1799 – K. Schoeman in Tydskrif vir Volkskunde en Volkstaal 54(1), Junie 1998, pp. 55-56.
 • The Von Veltheim File – V. Rosenberg in Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis 12(2), November 1998, p. 125.
 • Migration processes, systems and policies – with special emphasis on South African international migration – B.B. Haldenwang & Who goes there?  Perspectives on clandestine migration and illegal aliens in southern [sic] Africa – A. Minnaar and M. Hough (eds.) in Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis 12(2), November 1998, pp. 128-129.
 • Rogues, rebels and runaways.  Eighteenth-century Cape characters – N. Penn in Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis 13(2), November 1999, pp. 173-174.
 • Early white travellers in the Transgariep, 1819–1840 – K. Schoeman (ed.) in Historia 50(1), Mei 2005, pp. 213-215.
 • Johanna Brandt en die kritieke jare in die Transvaal 1899–1908 – R. van der Merwe in Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis 19(2), November 2005, pp. 215-217.

VerwysingsWysig