Alarik II, ook bekend as Alaric, Alarich, en Alarico in Spaans en Portugees of Alaricus in Latyn (Gesterf: 507) het sy vader Eurik in 485 as die agste koning van die Wesgote opgevolg. Sy ryk het die hele Hispanië, behalwe die noordwestelike hoek, asook Gallia Aquitania en die grootste deel van die toe nog onverdeelde Gallia Narbonensis ingesluit.

Alarik II
Koning van die Wesgote
Dinastie Balti dynastie
Bewind 485507
Gesterf 507
Voorganger Eurik
Opvolger Gesalek
Gade Theodegotha
Kinders Amalarik, Gesalek
Vader Eurik
Die Koninkryk van die Wesgote onder Alarik II.

Alarik was 'n Arianer maar hy het die vervolgingsbeleid van sy vader teenoor die Katolieke grootliks laat vaar. In 506 het hy selfs die hou van die Konsilie van Agde in sy gebied toegelaat.

Hy het 'n kommissie saamgestel wat op grond van die Romeinse Reg 'n wetboek vir sy Romeinse onderdane moes opstel. Die werk staan bekend as die Breviarium Alaricianum.

Geveg tussen die Franke en die Wesgote.

Alarik het gepoog om hom te hou by die verdrag wat sy vader met die Franke gesluit het. Hy het dan ook geweier om asiel aan Afranius Syagrius, die voormalige heerser van die Domein van Soissons wat deur Clovis I verslaan is, te verskaf en hom gevangene geneem en aan Clovis gerepatrieer waar hy onthoof is. Wedywering tussen die twee Germaanse koninkryke en hulle konings sou egter noodwendig tot geskille lei. Op 'n stadium is daar selfs 'n persoonlike onderhoud tussen Alarik en Clovis gehou op 'n klein eiland van die Loire, naby Amboise. Daar het hulle omhels, gemoedelik gesels, saam feesmaaltye genuttig en op vriendelike voet uitmekaar gegaan. Clovis I wou egter graag die Gotiese deel van Gallië vir die Frankiese Ryk inpalm en het in Alarik se Arianisme 'n voorwendsel vir oorlog gevind. Clovis is in die planne gesterk deur sy Katolieke vrou uit Boergondië, Clotilda. Die tussenbeidetreding van Theoderik, Koning van die Oosgote en skoonvader van Alarik, het te vergeefs geblyk. Die twee leërs het in 507 op die Campus Vogladensis naby Poitiers slaags geraak in die Slag van Vouillé. Die Gote is verslaan en hulle koning Alarik II wat op die vlug geslaan het, is doodgemaak volgens oorlewering deur Clovis self.

As gevolg van hulle nederlaag het die Wesgote al hulle besittings in Gallië verloor behalwe vir Septimanië, die westelike deel van Gallia Narbonensis. Alarik is deur sy onegte seun, Gesalek, opgevolg aangesien sy wettige seun Amalarik nog 'n kind was.

Verwysings

wysig
Voorafgegaan deur
Eurik
Koning Alarik II van die Wesgote
Balti dinastie

485 – 507
Opgevolg deur
Gesalek