Amersfoort

Wikimedia dubbelsinnigheidsblad

Amersfoort is 'n naam van 'n dorp, ingesluit: