Angiogenese

Angiogenese is die fisiologiese proses waar nuwe bloedvate gevorm word. In teenstelling met vaskulogenese, word die nuwe bloedvate vanuit vooraf bestaande bloedvate gevorm. Angiogenese word deur groeifaktore, soos VEGF, geïnisieer.

Die kristalstruktuur van Vammin, 'n angiogenese groeifaktor wat in slanggif gevind is.