Farmasie

(Aangestuur vanaf Aptekerswese)
Hierdie artikel bevat nie ’n bronnelys nie, wat beteken dat die inhoud nie geverifieer kan word nie.
Enige bevraagtekende inligting mag dus ook mettertyd verwyder word. Help Wikipedia deur betroubare bronne tot die artikel by te voeg.

Die aptekerswese of farmasie behels die bestudering en beoefening van dié gebied van die gesondheidswetenskappe wat fokus op die veilige en doeltreffende gebruik van medisyne. Die Griekse woord φάρμακον (phármakon) beteken "medisinale stof". 'n Apteker is dus per definisie 'n farmaseut.

'n Aptekersvysel, die simbool van Farmaseutiese wetenskappe
Verpakte tablette

Funksie Wysig

Die farmaseutiese wetenskap hou hom besig met die werking van medisyne en plasebo's, en die invloed wat hulle het op mens en dier, in die besonder by siektes of ander mediese klagtes. Daarbenewens word die eienskappe en effektiwiteit van medisinale stowwe, die samestelling, voorbereiding en wyse van bewaring van medisyne, die gewenste dosis, interaksie tussen medisyne en die giftigheid (toksisiteit) van medisyne bestudeer.

Die omvang van farmasiepraktyk sluit meer tradisionele rolle in soos die samestelling en reseptering van medikasie, maar ook meer moderne dienste wat verband hou met gesondheidsorg, insluitende kliniese dienste, immunisasie, die hersiening van medikasie vir veiligheid en doeltreffendheid, en die verskaffing van inligting oor medisyne, dwelmmiddels en gifstowwe. Aptekers is dus die kenners op die gebied van geneesmiddelterapie en is die primêre gesondheidswerkers wat die gebruik van medikasie optimaliseer tot die voordeel van die pasiënt.

Opleiding Wysig

Vertakkings van aptekerstudie is onder andere: farmakologie (bestaande uit farmakodinamiek en farmakokinetika), farmakognosie, farmaseutiese chemie, farmaseutika (insluitende resepteerkunde en die voorbereiding van medisyne), farmakoterapie en biofarmaseutiese analise. Die farmaseutiese industrie doen navorsing, ontwikkel en vervaardig medisyne.

Wetlike regulering Wysig

Die wetlike vereistes vir die voorbereiding van voorskrifmedisyne in Suid-Afrika is vasgelê in die Wet op Aptekers, 1974, die Wet op die Beheer van Medisyne en Verwante Stowwe (Wetnommer 101 van 1965, soos gewysig), asook die Regulasies daarmeesaam afgekondig. 'n Suid-Afrikaanse apteker het universiteitsopleiding ondergaan en word na die voltooiing van sy/haar apteekindiensopleiding ingeskryf in die aptekersregister van die Suid-Afrikaanse Aptekersraad. Die geneesmiddelwetgewing kan van land tot land verskil. Die Internasionale Konferensie vir harmonisering (ICH) werk aan standaardisering van geneesmiddelwetgewing.

Sien ook Wysig

Eksterne skakels Wysig