Asterisk

tipografiese simbool of glyph

Die asterisk (*), ook die sterretjie genoem, dui vir die leser aan dat daar teks of inligting ontbreek.

Asterisk

Volgens die AWS (2017) dui die asterisk aan dat 'n letter uit 'n taboewoord weggelaat is. Elke weggelate letter word deur 'n asterisk vervang en word sonder spasies aan die ander letters of asteriske vas geskryf. Bv. Die man het hom as 'n k*k skeidsregter uitgekryt.

'n Asterisk word ook in die taalkunde aan die begin van 'n woord of sin gebruik om ongrammatikaliteit aan te dui. Bv. *interesant.

Bron wysig

Afrikaanse woordelys en spelreëls, 2017. Kaapstad: Pharos