'n Bank kan na een van die volgende verwys:

  • Bank, instelling wat finansiële dienste aan kliënte lewer.
  • Bloedbank, plek waar bloed vir oortappings bewaar word.
  • Databank, rekenaarkamer waar data gestoor word.
  • Drukbank, 'n toestel wat vir kragoefeninge gebruik word.
  • Sitbank, meubelstuk waarop twee of meer persone kan sit.
  • Saadbank, plek waar sade van plante bewaar word tot omstandighede vir ontkieming gunstig is.
  • Sandbank, afgeplatte verhoging van die bodem van byvoorbeeld 'n see.
  • Spermbank, plek waar sperm vir kunsmatige bevrugting bewaar word.
  • Werkbank, tafel waarop gewerk word.