Bantoe

Wikimedia dubbelsinnigheidsblad

Volgens die HAT is Bantoe 'n benaming vir ‘n groep inboorlingstamme in Afrika, ongeveer suid van die ewenaar, of 'n lid van so ‘n groep.

Benaderde verspreiding van Bantoetale in Afrika

Bantoe kan na een van die volgende verwys:

Sien ook wysig

  • Bantoestan, gebiede wat aangewys is as stamtuislande vir swart Suid-Afrikaners gedurende die Apartheidsera.