'n Barn is 'n meeteenheid van oppervlak wat uit die cgs-sisteem stam.

Dit is 'n metriese eenheid, maar nie 'n SI-eenheid nie. Die barn word nogtans in die kernfisika baie gebruik.