Die Arabiese Bayan

Die Bayan is die heilige skrifte van die Babisme en is geïnspireer deur die Bab, die stigter van die geloof. Dit dui op die Arabiese sowel as die Persiese Bayan.