Beeldende kunste

Die beeldende kunste is vorms van kunssinnige uitdrukking waarin die klem val op die skep van 'n artifak in twee of drie dimensies.

'n Skildery deur Jan Volschenk.
Beeldhouwerk van Anton van Wouw.

Beeldende kuns (ook genoem visuele kuns) behels enige sigbare kuns, maar sluit uitvoerende kunste uit.