Belasting is 'n verpligte finansiële heffing of 'n ander soort heffing wat deur 'n regeringsorganisasie aan 'n belastingpligtige ('n individu of ander regspersoon) opgelê word om verskeie openbare uitgawes te finansier.[1] 'n Mislukking om te betaal, tesame met ontduiking of weerstand teen belasting, is deur die wet strafbaar. Belasting bestaan uit direkte of indirekte belasting en kan in geld of as arbeidsekwivalent betaal word.

Meeste lande het 'n belastingstelsel in plek om te betaal vir openbare, gemeenskaplike of ooreengekome nasionale behoeftes en regeringsfunksies. Sommige hef 'n vaste persentasie van belasting op persoonlike jaarlikse inkomste, maar die meeste skaal belasting gebaseer op die bedrag van jaarlikse inkomste wat ontvang word. Meeste lande hef belasting op korporatiewe inkomste en dividende. Lande of subeenhede stel dikwels rykdombelasting, eiendomsbelasting, verkoopsbelasting, belasting op toegevoegde waarde, loonbelasting of tariewe in.

Tipes van belastingWysig

Daar is verskillende tipes belasting.[2] Insluitend:

Persoonlike InkomstebelastingWysig

Word gehef op die belasbare inkomste wat deur ‘n persoon verdien is in ‘n belastingjaar teen die glyskaal-koerse soos jaarliks tydens die begroting aangekondig.

BesigheidsinkomstebelastingWysig

Word gehef op die belasbare wins van ‘n onderneming van ‘n spesifieke belastingjaar. Die verskillende ondernemingsvorme word belas teen verskillende koerse.

Belasting Op Toegevoegde Waarde (BTW)Wysig

 
Lande met BTW

BTW is ‘n indirekte belasting wat gehef word teen 14% van ‘n ondernemer se verkoopprys. Die bedrag wat elke 2 maande aan SARS oorbetaal moet word is die verskil tussen die BTW ingesamel met verkope, en die BTW betaal op aankope.

Werknemersbelasting (LBS/WVF/VHF)Wysig

Volgens die belastingwet is elke werkgewer SARS se “agent” vir die insameling van van die werknemersbelastings, wat die volgende is:

Lopende Betaal Stelsel (LBS)Wysig

Dis die inkomstebelasting wat van werknemers se salaris afgetrek word en maandeliks deur die werkgewer aan SARS oorbetaal word. Die LBS dien as krediet by die berekening van PERSOONLIKE INKOMSTEBELASTING soos hierbo omskryf.

Werkloosheidsversekeringsfonds (WVF)Wysig

Werkgewer betaal 1% van die werknemer se bruto en die werknemer betaal 1%

VaardigheidsheffingWysig

Werkgewerbydrae van 1% van bruto salarisse wat verpligtend is wanneer die jaarlikse salarisrekening R500,000 oorskry.

Ander BelastingWysig

Daar is verskeie ander belasting, bv. boedelbelasting, dividendbelasting en andere.

Sien ookWysig

VerwysingsWysig

Eksterne skakelsWysig