In die mees algemene sin van die woord is 'n bevolking die versameling mense (of organismes van 'n spesifieke spesie) wat woon in 'n gegewe geografiese area.

Bevolkings word ondersoek deur 'n wye verskeidenheid dissiplines. In bevolkingsdinamika word die grootte, ouderdom, geslagstruktuur, sterflikheid, voortplantingsgedrag en bevolkingsgroei bestudeer. Demografie is die studie van menslike bevolkingsdinamika, wat verder ook sosiologie, ekonomie en geografie ondersoek. Plant- en dierbevolkings word in biologie bestudeer, spesifiek in die vertakking van ekologie bekend as bevolkingsbiologie, asook in bevolkingsgenetika. In biologie beteken 'n bevolking 'n teelgroep wie se lede meesal of uitsluitlik onder mekaar voortplant, gewoonlik as gevolg van fisiese isolasie, alhoewel hulle biologies kan voortplant met enige lid van die spesie.

Bevolkingsdigtheid is 'n mate van die hoeveelheid mense of organismes per eenheid area. Variasies hierop sluit in die bevolking per eenheid woonbare, bewone, produktiewe (of potensieel produktiewe) of gekultiveerde area. 'n Sekere geografiese gebied het 'n drakapasiteit, wat die maksimum bevolking voorstel wat onderhou kan word. Sekere waarnemers van menslike gedrag glo dat die idee van drakapasiteit ook op menslike bevolkings toegepas kan word, en dat ongekeerde bevolkingsgroei kan lei tot 'n "Malthusiese katastrofe"; hierdie standpunt word deur andere betwis.

Wêreldbevolking

wysig
 
Wêreldbevolking 2019

Volgens die Verenigde State se sensusburo is die wêreldbevolking teen die begin van 2019 sowat 7,6 miljard mense. Die lande met die grootste bevolkings is China (1,4 miljard), Indië (1,3 miljard), die Verenigde State van Amerika (331,883,986), Indonesië (264,935,824), Pakistan (210,797,836), Brasilië (210,301,591), Nigerië (208,679,114), Bangladesj (161,062,905), Rusland (141,944,641) en Meksiko (127,318,112).

Die Population Reference Bureau in die VSA skat dat daar teen 2050 reeds 9,9 biljoen mense op aarde sal leef – 2,3 biljoen of 29% meer mense as tans. Die organisasie voorspel ook dat Afrika se bevolking teen 2050 2,6 biljoen sal wees – meer as dubbeld die huidige getal. In Asië sal die bevolking dan sowat 5,3 biljoen bereik, terwyl dit in Europa en Rusland van 746 miljoen tot 730 miljoen sal daal. Die VSA se bevolking behoort van 1 biljoen tot 1,2 biljoen in 2050 te groei en Oseanië (Australië en Nieu-Seeland) s'n van 41 miljoen tot 64 miljoen.

Suid-Afrika se bevolking

wysig

Volgens Trading Ecnomics.com verteenwoordig Suid-Afrika 0.73% van die wêreldbevolking, wat beteken dan sowat een uit elke 138 mense op aarde 'n Suid-Afrikaanse burger is.

Statistiek SA het berig dat Suid-Afrika se bevolking teen Julie 2022 tot sowat 60,6 miljoen gegroei het, wat 'n algehele toename van 1,55% van 2017 tot 2018 verteenwoordig. Die grootste deel van die bevolking woon in Gauteng (15,5 miljoen mense of 25,4% van die totale bevolking), terwyl KwaZulu-Natal die tweede grootste groep huisves (11.4 miljoen mense of 19,7%). Die Noord-Kaap het die minste mense, met sowat 1.23 miljoen (2,1%) mense wat daar woon. Die vroulike deel van die bevolking verteenwoordig sowat 51% of 29,5 miljoen mense. Die hoeveelheid bejaardes bo 60 neem toe, waarvan die meeste in Gauteng woon. Sowat 29.5% van die bevolking is jonger as 15 jaar en sowat 8,5% ouer as 60 jaar.

Terwyl geboortes en sterftes die belangrikste faktore is wat bevolkingsveranderinge teweegbring, is migrasie ook ʼn faktor om mee rekening te hou – op politieke, ekonomiese en maatskaplike vlakke. Volgens StatsSA ontvang Suid-Afrika tussen 2016 en 2021 sowat 1.02 miljoen immigrante, waarvan die meeste na Gauteng stroom. Gauteng word as die land se ekonomiese kern beskou en lok daarom internasionale sowel as plaaslike migrante uit landelike provinsies soos Limpopo, KZN en die Oos-Kaap.

Beweging binne en oor Suid-Afrika se landsgrense het nie net 'n uitwerking op die bevolkingstruktuur van die land en provinsies binne Suid-Afrika nie, maar moontlik ook op die ekonomiese, politieke en maatskaplike samestelling van 'n gemeenskap, provinsie en die land in sy geheel. Dit is van kardinale belang om huidige en geprojekteerde migrasiepatrone in Suid-Afrika te verstaan en daarvoor te beplan, om voortgesette groei en ontwikkeling te verseker.

Bronne

wysig

Sien ook

wysig

Eksterne skakels

wysig