Bloedskande is seksuele dade tussen bloedverwante familielede.

Lot en sy twee dogters, deur Jan Massys, 16de eeu

Bybel oor bloedskande

wysig

In die Bybel word bloedskande vir die eerste keer in Levitikus 18:6-18 vermeld:

  6“Niemand van julle mag met 'n naby bloedverwant geslagsgemeenskap hê nie. Ek is die Here.

7“Jy mag nie jou pa die skande aandoen dat jy met jou ma gemeenskap het nie. Sy is tog immers jou ma. Jy mag nie met haar gemeenskap hê nie. 8“Jy mag ook nie met 'n ander vrou van jou pa gemeenskap hê nie. Dit sal skande oor jou pa bring. 9“Jy mag nie met jou suster gemeenskap hê nie, ook nie met 'n halfsuster aan vaderskant of aan moederskant nie, of hulle nou deel is van die gesin of nie. 10“Jy mag nie met jou kleindogter gemeenskap hê nie, want sy is jou nageslag. 11“Jy mag nie met 'n halfsuster aan vaderskant gemeenskap hê nie, want sy is jou suster. 12“Jy mag nie met jou tante aan vaderskant gemeenskap hê nie, want sy is jou pa se bloedverwant. 13“Jy mag nie met jou tante aan moederskant gemeenskap hê nie, want sy is jou ma se bloedverwant. 14“Jy mag nie jou oom die skande aandoen dat jy met sy vrou gemeenskap het nie. Sy is immers jou tante. 15“Jy mag nie met jou skoondogter gemeenskap hê nie. Sy is jou seun se vrou. Jy mag nie met haar gemeenskap hê nie. 16“Jy mag nie met jou skoonsuster gemeenskap hê nie, want dit sal skande oor jou broer bring. 17“Jy mag nie gemeenskap hê met 'n vrou en met haar dogter nie. Jy mag die vrou nie die skande aandoen dat jy met 'n kleindogter van haar trou nie. Hulle is haar nageslag en dit sal 'n afstootlike daad wees. 18“Solank jou vrou lewe, mag jy nie met haar suster trou nie. Daar sal vyandskap tussen hulle ontstaan as jy met albei gemeenskap het.

 

Streng gesproke het Abraham bloedskande gepleeg. Genesis 20:12: "Sy is regtig my [Abraham se] suster: sy is my pa se dogter, maar nie my ma s’n nie. Ek is met haar getroud." (Vergelyk met Levitikus 18:11) God het egter eers jare daarna in Levitikus bepaal dat jy nie met jou halfsuster mag trou nie. Die rede is hoogs waarskynlik omdat mutasies in die menslike DNS so toegeneem het dat bloedskande 'n probleem begin word het.[1]

Verwysings

wysig
  1. Kyk Kain se vrou, glodiebybel.co.za