Blokhuis

klein, geïsoleerde vesting in die vorm van 'n enkele gebou

'n Blokhuis is fort wat vir verdediging gebruik word. Blokhuise kan wissel van eenvoudige geboue van hout en sink tot kasteelagtige bouwerke.

Die Sentinel Blokhuis in Burgersdorp.
Die Witkop-blokhuis by Johannesburg.

Tweede Vryheidsoorlog wysig

Die Britse magte het tydens die Tweede Vryheidsoorlog blokhuise in Suid-Afrika gebou; aanvanklik om die spoorlyne te beskerm en later om die Boeremagte vas te keer. Daar het blokhuise behoue gebly. Sommige was van sink en hout gebou, ander van klip. Die Britse magte het miljoene ponde bestee aan die blokhuisstelsel, maar dit was nie baie geslaagd nie. Generaal De Wet en ander Boereleiers het met gemak deur die blokhuisnetwerk geglip. Die koste van die blokhuise het gewissel van ₤15 tot ₤75 elk.

Bron wysig