Borneo-Sporenburg brûe

Borneo-Sporenburg brûe is twee rooi fiets- / voetgangersbrûe tussen Borneo en Sporenburg in die Amsterdamse Oostelijk Havengebied. Die twee brûe oorspan die 93 meter breë wateropprevlak van die Spoorwegbassin. Die hoër van die twee brûe is 12 meter hoog en laat vaartuie toe om onderdeur te vaar, terwyl die laer brug geskik is vir fietse en mense wat minder mobiel is.Die brûe is byna geheel en al uit T-profiel staal gebou met vakwerk wat in drie rigtings gekrom is. Die staal brug word deur 'n beton-onderbou ondersteun en het 'n hout dek. Die rooi kleur kom van rooi gepigmenteerde aluminium-bedekking.

Eksterne skakelsWysig