In die mediese vakterminologie verwys borsholte na 'n volkome afgeslote holte waarin onder meer die hart en longe lê. Dit word omsluit deur die werwelkolom, ribbe, borsbeen, spiere en midderif.

Die borsholte