Bose-Einsteinkondensaat

toestand van materie van 'n verdunde gas van bosone afgekoel tot temperature baie naby absolute nul

Bose-Einsteinkondensaat (BEK) in gekondenseerde materie-fisika is 'n toestand van materie wat tipies gevorm word wanneer 'n gas van bosone teen baie lae digthede afgekoel word tot temperature baie naby aan absolute nul (−273.15 °C of −459.67 °F). Onder sulke toestande beklee 'n groot fraksie van bosone die laagste kwantumtoestand, op watter punt mikroskopiese kwantummeganiese verskynsels, veral golffunksie-interferensie, makroskopies duidelik sigbaar word. 'n BEK word gevorm deur 'n gas met uiters lae digtheid (ongeveer 100 000 keer minder dig as normale lug) af te koel tot ultra-lae temperature.

Snelheidsverspreidingsdata (3 aansigte) vir 'n gas van rubidiumatome, wat die ontdekking van 'n nuwe fase van materie, die Bose-Einsteinkondensaat, bevestig. Links: net voor die verskyning van 'n Bose-Einsteinkondensaat. Sentrum: net na die verskyning van die kondensaat. Regs: na verdere verdamping, laat 'n monster van byna suiwer kondensaat.

Hierdie toestand is die eerste keer in die algemeen voorspel in 1924–1925 deur Albert Einstein,[1] na aanleiding van 'n baanbrekerverslag deur Satyendra Nath Bose oor die nuwe veld wat nou bekend staan as kwantumstatistieke.[2]

Verwysings

wysig
  1. Einstein, A (10 Julie 1924). "Quantentheorie des einatomigen idealen Gases" (PDF). Königliche Preußische Akademie der Wissenschaften. Sitzungsberichte: 261–267.
  2. A. Douglas Stone, The Indian Comet, hoofstuk 24 van die boek Einstein and the Quantum, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2013.