Breuk (wiskunde)

In wiskunde verteenwoordig ’n breuk ’n gedeelte (of aantal gedeeltes) van ’n geheel. Dit word as ’n teller (a) gedeel deur ’n noemer (b) geskryf in die vergelyking: . In meer algemene terme kan ’n breuk as ’n kwart (14), vyf agtstes (58), ’n tiende (110), ens. weergegee word.

’n Koek wat in kwarte opgedeel is. Daar is "drie kwarte" van die koek oor en dit kan as 34 geskryf word.