Bruto nasionale produk

Die bruto nasionale produk (BNP) van 'n land is 'n maatstaf in die Ekonomie van die grootte van dié gebied se ekonomie. In die wêreld het die VSA by verre die grootste BNP. Suid-Afrika het rofweg die twintigste grootste BNP (in 2004) indien 'n mens wisselkoerse teen koopkragpariteit verreken.