Die burgemeester is die eerste burger van 'n stad of dorp wat voorsit tydens munisipale vergaderinge. Afhangende van die stelsel kan 'n burgemeester die hoof- uitvoerende beampte van die munisipale regering wees, of slegs 'n seremoniële rol speel.

Athol Trollip is 'n voormalige burgemeester

Burgemeesters word soms deur die mense wat daar woon verkies, in ander gevalle word hulle deur 'n sentrale regering of beheerliggaam aangestel.